do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 261 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 lipca 2021r. 2021-07-28

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 6 lipca 2021r. 2021-07-08

Burmistrza Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Zatorze przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym:

zobacz więcej

Starosta Oświęcimski - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nr sprawy WAB.6747.1.2021.DS/AWK. 2021-06-29

pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w m. Łowiczki i Zator, gmina Zator oraz w m. Gierałtowiczki, gmina Wieprz w km: 2+179,7 - 4760,4"

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora 2021-06-28

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 774.2021 Burmistrza Zatora z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora  z dnia 24 maja 2021r. 2021-05-27

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora 2021-05-21

Dotyczy sprawy DZ.6341.5.2021 - Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 781 w km32+280 do 3+235 w m. Podolsze

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 maja 2021r. 2021-05-06

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 26 kwietnia 2021r. 2021-04-29

w sprawie: przeznaczenia do najmu na czas nieoznaczony lokalu w budynku usytuowanym przy ul. Rynek 2 w Zatorze oraz ogłoszenia wykazu w tej sprawie

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r. 2021-04-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r. 2021-04-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń stanowiących lokal przeznaczony do oddania w najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl