do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 278 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 czerwca 2022 r. 2022-06-15

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze przy ul. Kongresowej 6a

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 czerwca 2022 r. 2022-06-15

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 7, w której przeznaczony do sprzedaży jest udział w wysokości 3/32

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 6 czerwca 2022r. 2022-06-08

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Piotrowicach

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 7 kwietnia 2022 r. 2022-04-13

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, zabudowanej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres 15 lati zabudował ją na podstawie pozwolenia na budowę

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 7 kwietnia 2022 r. 2022-04-13

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

BURMISTRZ ZATORA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2022-03-29

na najem, na czas nieoznaczony, na cele gastronomiczne, lokalu w budynku położonym w Zatorze, ul. Rynek 2.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 14 marca 2022r. 2022-03-17

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 28 lutego 2022r. 2022-03-01

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na cele gastronomiczne, na czas nieoznaczony, lokal usytuowany na parterze w budynku Zator ul. Rynek 2.

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zatorze 2021-12-30

Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zatorze – obręb 7, w rejonie ul. Księstwa Zatorskiego, będących własnością Gminy Zator :

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 22 listopada 2021r. 2021-11-22

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl