do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 287 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 listopada 2022r. 2022-11-09

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 listopada 2022r. 2022-11-09

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 listopada 2022r. 2022-11-08

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 31 października 2022 r. 2022-11-03

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 3 października 2022r. 2022-10-06

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 3 października 2022r. 2022-10-06

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 czerwca 2022 r. 2022-06-15

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze przy ul. Kongresowej 6a

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 czerwca 2022 r. 2022-06-15

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 7, w której przeznaczony do sprzedaży jest udział w wysokości 3/32

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 6 czerwca 2022r. 2022-06-08

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Piotrowicach

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 7 kwietnia 2022 r. 2022-04-13

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, zabudowanej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres 15 lati zabudował ją na podstawie pozwolenia na budowę

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl