do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 297 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 20 marca 2023r. 2023-03-23

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 6 marca 2023r 2023-03-09

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 344) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawców

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 6 marca 2023 r. 2023-03-09

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 13 lutego 2023 r. 2023-02-16

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 13 lutego 2023r. 2023-02-14

w sprawie: wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, usytuowanego na parterze w budynku Zator ul. Rynek 2, stanowiącego własność Gminy Zator

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 13 lutego 2023r. 2023-02-14

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Podolszu i w Zatorze, obr. 3, przeznaczonej do dzierżawy na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym:

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 6 lutego 2023r. 2023-02-09

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 31 stycznia 2023 r. 2023-02-02

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 4, przeznaczonej do zbycia

Ogłoszenie Burmistrza Zatora  z dnia 9 stycznia 2023r. 2023-01-12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1218.202 Burmistrza Zatora z dnia 9 stycznia 2023r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 5 grudnia 2022r. 2022-12-07

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl