do góry
Strona główna / Urząd / Jednostki organizacje i instytucje Gminne

Jednostki organizacje i instytucje Gminne

Gminne jednostki organizacyjne


Instytucje na terenie Gminy Zator

instytucja telefon strona internetowa
Samorządowe Przedszkole w Zatorze „Złota Rybka", pl. J. Matejki 33 841 21 57 http://www.zlotarybka.zator.pl/
Samorządowe Przedszkole w Rudzach 33 841 05 72 http://pprudze120.przedszkolowo.pl/
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej 33 841 21 92  http://www.splaskowa.cba.pl/
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskicgo w Smolicach 33 841 22 07 http://spsmolice.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Grodzisku / Schronisko Młodzieżowe

33 841 22 78

https://spgrodzisko2.jimdo.com/

https://schroniskomlodziezowegrodzisko.jimdofree.com/link zewnętrzny

Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące) 33 841 08 03 https://zsozator.pl/
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Tadeusza Kościuszki w Podolszu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) 33 841 05 51 http://podolsze.webd.pl/
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Jana Szklarza w Graboszycach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) 33 841 28 13  
Wielozawodowy Zespół Szkół im Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) 533 312 226 http://wzs.zator.pl
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze 33 841 21 66 https://rokzator.pl/
Publiczna Biblioteka im Pawła z Zatora 33 841 22 19 https://www.biblioteka.rokzator.pl/
Ośrodek Pomocy Społecznej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 22 17  http://ops.zator.pl/
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 22 17  
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 21 50  http://przychodniazator.pl/
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator, ul. Zamkowa 4 i Rynek 2 33 841 22 28,
33 841 21 51
http://zgk-zator.pl/

 

 

Instytucje na terenie Gminy Zator

instytucja telefon strona internetowa
Fundacja „Przywołaj Uśmiech" w Lowiczkach 692 224 268  

Centrum Opiekuńczo-Lccznicze Caritas Archidiecezji Krakowskiej

33 841 08 51  http://www.zator.caritas.pl/
Urząd Pocztowy - Zator 33 841 22 23  
Urząd Parafialny - Zator 33 841 22 21  
Urząd Parafialny - Palczowice 33 841 21 76  
Urząd Parafialny - Graboszyce 33 841 25 93  
Bank Spółdzielczy - Zator, ul. Różana 2 33 841 23 40,
33 841 21 01
 http://bszator.pl/
Zakład Energetyczny - Zator, ul. Krakowska 18 33 841 22 34  
Oczyszczalnia Sp z o.o. - Podolsze 33 841 03 04  
Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny
w Zatorze
33 841 21 28  
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa - Smolice 33 841 21 44  http://www.kzek.pl/
Komisariat Policji w Zatorze, ul. Kongresowa 12 33 841 09 97  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej - Zator, Rynek 2 33 841 24 83  http://www.tmzz.eu/
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice 33 841 22 06  
Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 33 841 05 90  
Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie - Zator, ul. Kongresowa 20 506 146 777  
Stowarzyszenie „Dolina Karpia" - Zator, Rynek 2
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Rybacka

33 841 18 87
33 841 05 84
 http://www.dolinakarpia.org/

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl