do góry

Archiwum lata 2005-2013

Uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze, z dnia 27 sierpnia 2004 r. gmina Zator przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Jest to jeden z kilku wymaganych dokumentów w przypadku składania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planistycznym, określającym cele gminy i kierunki jej rozwoju na lata 2004 - 2006, oraz na kolejny okres programowania (lata 2007 - 2013). Zawiera kolejnosc realizacji projektów, opracowana na bazie diagnozy i analizy problemów oraz potrzeb. Plan jest niezbędny do wykorzystania środków unijnych w sposób prawidłowy i przeznaczenia pozyskiwanych funduszy na najważniejsze potrzeby gminy, ułożone według hierarchii ich ważności.

Gmina Zator przystąpiła również do realizacji Strategii Rozwoju zgodnie z uchwałą z dnia 25 kwietnia 2003 r. Oba dokumenty różnią się jednak nieznacznie. Strategia określa cele gminy, natomiast Plan rozszerza je o poszczególne projekty, określa czas ich realizacji, a także finansowanie ze środków publicznych i funduszy strukturalnych. Projekty będą planowane i realizowane przez gminę w przedziale czasowym zgodnym z bieżącym okresem programowania Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego zawierać będzie rozdział poświęcony współpracy z lokalnymi partnerami społeczno - gospodarczymi. W budowaniu tej części planu maja pomóc ankiety, które Urząd Miejski w Zatorze rozesłał do mieszkańców gminy Zator. Wypełnione i otrzymane zwrotnie ankiety poddane zostały analizie i w pewnym stopniu pomogły zdiagnozować bieżące problemy gminy i jej mieszkańców.

Opinia mieszkańców na temat sytuacji w gminie jest niezbędna w przypadku tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego. Mieszkańcy powinni więc uczestniczyć w jego budowie. Proces tworzenia Planu poprzedzać będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. Mają one za zadanie pomóc we wskazaniu optymalnych kierunków rozwoju gminy.

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 4 października. Wzięło w nim udział 35 osób. W wyniku dyskusji uczestników wstępnie sformułowano misję gminy - “Gmina Zator - dumna ze swojego dziedzictwa historycznego, zapewniająca mieszkańcom nowoczesne warunki życia, edukacji, działalności gospodarczej, w pełni wykorzystująca swoje walory turystyczno - rekreacyjne oraz chroniąca bogactwo przyrody i krajobrazu” a także główne kierunki rozwoju Gminy, którymi są:

  • „Dolina Karpia” - turystyka i rekreacja
  • Przedsiębiorczość
  • Infrastruktura techniczna
  • Społeczeństwo

Rozwinięte zostały dwa pierwsze tematy, określono działania niezbędne do ich realizacji. Kolejne spotkanie warsztatowe - w dniu 5 października poświęcone zostanie pozostałym kierunkom rozwoju.

Misja Gminy

Gmina Zator - "Serce Doliny Karpia", której atrakcyjność dla inwestorów i turystów oraz poprawa jakości życia mieszkańców kształtowana jest poprzez wielowiekowe tradycje hodowli karpia, dziedzictwo historyczne Księstwa Zatorskiego i unikalne walory przyrodnicze oraz położenie pomiędzy aglomeracjami Krakowa i Śląska.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator [ 49 ]
0627_Risgraf(1).pdf 0627_Risgraf(1).pdf 15-01-02 14:39 1.05MB 0627_Risgraf(1).pdf pobierz
GRA_GRO_ARK_1.jpg GRA_GRO_ARK_1.jpg 18-01-25 07:36 37.31MB GRA_GRO_ARK_1.jpg pobierz
GRA_GRO_ARK_2.jpg GRA_GRO_ARK_2.jpg 18-01-25 07:36 40.51MB GRA_GRO_ARK_2.jpg pobierz
klauzula_RODO.doc klauzula_RODO.doc 23-03-29 17:37 52.5KB klauzula_RODO.doc pobierz
LASK_TRZEB_ARK_1.jpg LASK_TRZEB_ARK_1.jpg 18-01-25 07:38 31.21MB LASK_TRZEB_ARK_1.jpg pobierz
LASK_TRZEB_ARK_2.jpg LASK_TRZEB_ARK_2.jpg 18-01-25 07:38 26.44MB LASK_TRZEB_ARK_2.jpg pobierz
LOWICZKI_MPZP_2000_ark_1.jpg LOWICZKI_MPZP_2000_ark_1.jpg 19-01-10 07:44 24.54MB LOWICZKI_MPZP_2000_ark_1.jpg pobierz
LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:39 27.2MB LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:39 6.15MB LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
LOWICZKI_PROGNOZA.jpg LOWICZKI_PROGNOZA.jpg 19-01-10 07:45 6.67MB LOWICZKI_PROGNOZA.jpg pobierz
POS_MPZP_Zator_POS_rys(150dpi).pdf POS_MPZP_Zator_POS_rys(150dpi).pdf 18-05-14 08:22 12.9MB POS_MPZP_Zator_POS_rys(150dpi).pdf pobierz
PRLGminyZATOR.pdf PRLGminyZATOR.pdf 15-01-02 14:52 682.6KB PRLGminyZATOR.pdf pobierz
Prognoza srodowiskowa 5.pdf Prognoza srodowiskowa 5.pdf 18-09-13 07:40 636.82KB Prognoza srodowiskowa 5.pdf pobierz
Prognoza srodowiskowa 6.pdf Prognoza srodowiskowa 6.pdf 19-01-10 07:46 636.9KB Prognoza srodowiskowa 6.pdf pobierz
Prognoza srodowiskowa Graboszyce Grodzisko.pdf Prognoza srodowiskowa Graboszyce Grodzisko.pdf 18-01-25 07:37 643.57KB Prognoza srodowiskowa Graboszyce Grodzisko.pdf pobierz
Prognoza srodowiskowa Laskowa Trzebienczyce.pdf Prognoza srodowiskowa Laskowa Trzebienczyce.pdf 18-01-25 07:39 632.33KB Prognoza srodowiskowa Laskowa Trzebienczyce.pdf pobierz
PROGNOZA_GRA_GRO.jpg PROGNOZA_GRA_GRO.jpg 18-01-25 07:37 17.21MB PROGNOZA_GRA_GRO.jpg pobierz
PROGNOZA_LASKOWA_TRZEBIENCZYCE_1_5000.jpg PROGNOZA_LASKOWA_TRZEBIENCZYCE_1_5000.jpg 18-01-25 07:39 13.15MB PROGNOZA_LASKOWA_TRZEBIENCZYCE_1_5000.jpg pobierz
Prognoza_plan_m_Zator .pdf Prognoza_plan_m_Zator .pdf 18-05-14 08:23 2.72MB Prognoza_plan_m_Zator .pdf pobierz
Projekt_MPZP_Zator - rysunek .pdf Projekt_MPZP_Zator - rysunek .pdf 18-05-14 08:23 47.54MB Projekt_MPZP_Zator - rysunek .pdf pobierz
projekt_MPZP_Zator_etapB.pdf projekt_MPZP_Zator_etapB.pdf 18-11-08 07:32 6.76MB projekt_MPZP_Zator_etapB.pdf pobierz
projekt_MPZP_Zator_POS_rys.pdf projekt_MPZP_Zator_POS_rys.pdf 18-11-08 07:32 40.4MB projekt_MPZP_Zator_POS_rys.pdf pobierz
projekt_MPZP_Zator_POS_txt.pdf projekt_MPZP_Zator_POS_txt.pdf 18-11-08 07:32 2.73MB projekt_MPZP_Zator_POS_txt.pdf pobierz
RUDZE_MPZP_2000_ark_3.jpg RUDZE_MPZP_2000_ark_3.jpg 19-01-10 07:46 16.47MB RUDZE_MPZP_2000_ark_3.jpg pobierz
RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 15.36MB RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 18.25MB RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
RUDZE_MPZP_2000_najnowsze_poprawki_29_11.jpg RUDZE_MPZP_2000_najnowsze_poprawki_29_11.jpg 19-01-10 07:46 14.58MB RUDZE_MPZP_2000_najnowsze_poprawki_29_11.jpg pobierz
RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 7.5MB RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
RUDZE_PROGNOZA.jpg RUDZE_PROGNOZA.jpg 19-01-10 07:47 7.59MB RUDZE_PROGNOZA.jpg pobierz
STRATEGIA_rozkl.pdf STRATEGIA_rozkl.pdf 15-01-02 14:52 430.16KB STRATEGIA_rozkl.pdf pobierz
STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf 15-01-02 14:51 909.06KB STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf pobierz
Uchwala_MPZP_miasta_Zatora .docx Uchwala_MPZP_miasta_Zatora .docx 18-05-14 08:24 149.22KB Uchwala_MPZP_miasta_Zatora .docx pobierz
Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf 19-03-13 08:07 24.58MB Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf pobierz
Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf 19-03-13 08:09 24.58MB Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf pobierz
Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf 19-03-13 08:15 24.58MB Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB_zalacznik_nr1.pdf pobierz
Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB.pdf Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB.pdf 18-11-08 07:32 381.38KB Uchwala_MPZP_miasta_Zatora_etapB.pdf pobierz
Uchwała MPZP.pdf Uchwała MPZP.pdf 19-03-13 08:15 2.95MB Uchwała MPZP.pdf pobierz
Uchwała VII.35.19.pdf Uchwała VII.35.19.pdf 19-04-23 09:34 31.78MB Uchwała VII.35.19.pdf pobierz
Uchwała z 11.07.2018 - etap A mpzp Zatora .pdf Uchwała z 11.07.2018 - etap A mpzp Zatora .pdf 18-08-14 12:43 39.3MB Uchwała z 11.07.2018 - etap A mpzp Zatora .pdf pobierz
Ustalenia planu Graboszyce Grodzisko.pdf Ustalenia planu Graboszyce Grodzisko.pdf 18-01-25 07:37 345.3KB Ustalenia planu Graboszyce Grodzisko.pdf pobierz
Ustalenia planu Laskowa Trzebienczyce.pdf Ustalenia planu Laskowa Trzebienczyce.pdf 18-01-25 07:39 393.42KB Ustalenia planu Laskowa Trzebienczyce.pdf pobierz
Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf 18-09-13 07:42 378.26KB Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf pobierz
Ustalenia planu Lowiczki Rudze 9.pdf Ustalenia planu Lowiczki Rudze 9.pdf 19-01-10 07:47 378.88KB Ustalenia planu Lowiczki Rudze 9.pdf pobierz
Ustalenia zmiany planu 3.pdf Ustalenia zmiany planu 3.pdf 15-01-28 14:25 363.2KB Ustalenia zmiany planu 3.pdf pobierz
Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator_B_etap.pdf Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator_B_etap.pdf 18-11-08 07:32 320.39KB Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator_B_etap.pdf pobierz
Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator.pdf Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator.pdf 18-05-14 08:24 308.06KB Uzasadnienie_Uchwala_MPZP_Zator.pdf pobierz
ZatorGG wzor wniosku na wylozenie.docx ZatorGG wzor wniosku na wylozenie.docx 18-01-25 07:38 13.34KB ZatorGG wzor wniosku na wylozenie.docx pobierz
ZatorLT wzor wniosku na wylozenie.docx ZatorLT wzor wniosku na wylozenie.docx 18-01-25 07:40 13.36KB ZatorLT wzor wniosku na wylozenie.docx pobierz
zm_MPZP_Zator_zalacznik_nr1.pdf zm_MPZP_Zator_zalacznik_nr1.pdf 18-08-14 12:43 46.98MB zm_MPZP_Zator_zalacznik_nr1.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl