do góry

Laskowa

Główne informacje

 • średnia wysokość. 257 m n.p.m..,
 • powierzchnia. 2,95 km2,
 • Liczba mieszkańców - 447

Wykaz zabytków wsi Laskowa

Statut sołectwa Laskowa

Zmiana statutu sołectwa

 1. UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw i osiedli (tekst pierwotny)
 1. Pierwsza zmiana statutu (dotyczy wyłącznie sołectw):
  UCHWAŁA Nr XVIII / 119 / 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Zator
 1. Druga zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
 1. Trzecia zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  UCHWAŁA NR VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli

Radny

 • Wacław ANDRUSIKIEWICZ

Sołtys

 • Andrzej Kajdas

Rada Sołecka

 • Kubas Tomasz
 • Spisak Jarosław
 • Folga Piotr
 • Grinke Agnieszka
   

Wieś położona na prawym brzegu Skawy. Założona w XIII w. Do XV w. stanowiła własność Laskowskich, w 1522 r. sprzedana zastała królowi Zygmuntowi Staremu i włączona do tzw. królewszczyzny zatorskiej, ostatnio własność Potockich. Za wsią -las o pow. 30 ha, a na skarpie piękny wąwóz i widok na Kotlinę Oświęcimską. We wsi znajduje się kompleks 103 niewielkich stawów rybnych - obiekt doświadczalny Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. Obok Laskowej, nad Skawą leży przysiółek Wiglowice, niegdyś wieś wymieniana w dokumentach ż XVI w. W 1784r. całkowicie zniszczona przez powódź na Skawie.

Znaleziono 56 wiadomości.

Zebranie mieszkańców Laskowej 2023-08-28

Zebranie mieszkańców Laskowej

Zebranie wiejskie mieszkańców Laskowej 2022-09-20

Zebranie odbędzie się w dniu 26.09.2022 r.

Zebranie wiejskie mieszkańców Laskowej 2021-09-13

Zebranie odbędzie się w dniu 17-09-2021

Laskowa - przerwy w dostawie wody 2020-10-12

W związku z pracami, dotyczących wymiany sieci w ul. Zdrojowej w Laskowej, w dniach 12 – 14 października 2020 roku w godzinach 7 – 16 wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia

Prace na sieci- Laskowa 2020-10-01

Od dnia 5 października 2020 roku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia na terenie Laskowej

Zgłaszanie stanów wodomierzy - Palczowice, Laskowa, osiedle Centrum 2020-03-25

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z:

OGŁOSZENIE: Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Laskowa 2019-09-23

Zebranie Wiejskie odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Laskowej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce 2019-09-12

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

Informacja o spotkaniu w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej w Laskowej 2019-06-07

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Burmistrza Mariusza Makucha uczestniczyli: Sołtys Sołectwa Laskowa – Andrzej Kajdas, Sołtys Sołectwa Trzebieńczyce – Antonii Kozak, Radny Gminy Zator – Wacław Andrusikiewicz, członkowie rad sołeckich obydwu miejscowości, a także przedstawiciele Fundacji „Przywołaj Uśmiech".

Spotkanie inauguracyjne sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli wybranych na nową kadencję 2019-2024 2019-04-24

W dniu 24.04.2019r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się spotkanie inauguracyjne sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli wybranych na nową kadencję 2019-2024

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl