do góry

Podolsze

Główne informacje

 • średnia wysokość 226 m n.p.m.,
 • powierzchnia 10,85 km 2,
 • Liczba mieszkańców - 1458

Wykaz zabytków wsi Podolsze

Statut sołectwa Podolsze

Zmiana statutu sołectwa

 1. UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw i osiedli (tekst pierwotny)
 1. Pierwsza zmiana statutu (dotyczy wyłącznie sołectw):
  UCHWAŁA Nr XVIII / 119 / 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Zator
 1. Druga zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
 1. Trzecia zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  UCHWAŁA NR VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli

Radni

 • Szymon MATYJA
 • Maciej MASIALSKI

Sołtys

 • Franciszka Jarosz

Rada Sołecka

 • Bartula Bogusław
 • Hruby Beata
 • Jarosz Daniel
 • Kosowski Adam
 • Leszczyńska Stanisława
 • Polanek Małgorzata
 • Szczyżyca Tadeusz
 • Wójcik Anna

Koło Gospodyń Wiejskich

 • Franciszka Jarosz – przewodnicząca
 • Stanisława Leszczyńska
 • Anna Kurzak
 • Maria Wójcik
 • Maria Herma
 • Rozalia Siwek
 • Maria Czopek
 • Wiesława Książarczyk
 • Maria Sroka

Największa i najludniejsza wieś w gminie Zator, położona na lewym brzegu Skawy w pobliżu jej ujścia do Wisły. Założona w XIII w. W roku 1420 książę Kazimierz nadał wieś na mocy przywileju rycerzowi Rachwaldowi, prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego, zobowiązując go do odbudowy wsi po pożarze. Od 1482r. stanowiła własność Mikołaja Porębskiego, na przełomie XVI/XVII w. była w posiadaniu Myszkowskich, którzy w 1627r. darowali ją klasztorowi Dominikanów w Krakowie. Po I rozbiorze sprzedana na licytacji jako dobra zakonne. Ostatnio, do 1939r. była własnością Potockich. Ze względu na bogate zarośla wikliny i olszyny porastające brzegi Wisły i Skawy słynęła z wyrobów wikliniarskich. W książce B. Marczewskiego, czytamy: ,,W Podolszu .wypiekają obwarzanki, wyplatają półkoszki i trudnią się łupaniem wikliny, którą Żydzi wykupują na pniu". Wydobywano tutaj również niskoprocentową rudę żelaza i wytapiano w dymarkach, których ślady napotkano w dolinie Skawy podczas eksploatacji żwiru. W sąsiedztwie wsi znajduje się duży kompleks stawów rybnych - Gospodarstwo Rybackie Przeręb, własność RZD w Zatorze. Przeręb wraz z Przeciszowem odkupili od Łucji Przerębskiej w II pół. XIX w. Wąsowiczowie, następnie przeszedł w posiadanie Potockich. Dworek z XIX w. zamieszkiwał ówczesny zarządca, obecnie mieszczą się tutaj biura oraz mieszkania. Stawy na Przerębie, wśród nich największe Pilawa i Leliwa, zrekultywowane w ostatnich latach są siedliskiem licznych stad łabędzi (w r. 1991 odnotowano 800 sztuk), kormoranów i ślepowronów podlegających ochronie. W pobliżu mostu na Wiśle wybudowano w ostatnich latach stopień wodny i port stanowiący fragment drogi wodnej łączącej południową Polskę, głównie Śląsk, z Bałtykiem.

MŁODZIEŻOWY KLUB ŚRODOWISKOWY w PODOLSZU
działalność finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator na rok 2016

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - odbywaja się według harmonogramu ustalonego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze.

Znaleziono 101 wiadomości.

Zebranie mieszkańców Podolsza 2023-08-28

Zebranie mieszkańców Podolsza

Zebranie wiejskie mieszkańców Podolsza 2022-09-15

Zebranie odbędzie się w dniu 23.09.2022

Zebranie wiejskie mieszkańców Podolsza 2021-10-05

Zebranie odbędzie się w dniu 12-10-2021

Zebranie wiejskie mieszkańców Podolsza 2021-09-13

Zebranie odbędzie się w dniu 24-09-2021

W trudnych czasach OSP Podolsze nie marnuje sił i środków… 2020-11-16

Ostatnie dni były dla nas bardzo pracowite - jeśli chodzi o akcje ratownicze, a miniony weekend nawet bolesny. Dziś mamy dla WAS dużą niespodziankę!!!

PILNE!!! - Brak przejazdu przez most na Wiśle w Podolszu - DW 781 - 09.10.2020-10.10.2020 2020-10-08

W związku prowadzonymi pracami w ramach zadania ” BUDOWA MOSTU W CIĄGU DW 781 NA KANALE ŻEGLUGOWYM SMOLICE W M. JANKOWICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW” od 09.10.2020- 10.10.2020 od godziny 22:30-4:00 nie będzie możliwy przejazd przez most . Prosimy kierować się na objazdy.

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Podolsza 2020-09-23

21 września br. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie została podpisana umowa na budowę obwodnicy Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej 781.

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2020-07-31

z dnia 31 lipca 2020 roku o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021

II etap robót remontowych na moście na Skawie w Podolszu. 2020-07-31

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że od poniedziałku 3 sierpnia br. (o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne), rozpocznie się II etap robót remontowych na moście na Skawie w Podolszu.

Prace na sieci - Podolsze 24.07.2020 r. 2020-07-23

w związku z pracami na odcinku sieci w Podolszu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 24 lipca 2020 roku, w godzinach od 8 do 14.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl