do góry

Instytucje

instytucja telefon strona internetowa
Fundacja „Przywołaj Uśmiech" w Łowiczkach 519 579 041 http://szczesliwykarpik.pl

Centrum Opiekuńczo-Lccznicze Caritas Archidiecezji Krakowskiej

33 841 08 51 http://zator.caritas.pl/
Urząd Pocztowy - Zator 33 841 22 23  
Urząd Parafialny - Zator 33 841 22 21 https://parafiazator.pl/
Urząd Parafialny - Palczowice 33 841 21 76  
Urząd Parafialny - Graboszyce 33 841 25 93  
Bank Spółdzielczy - Zator, ul. Różana 2 33 841 23 40,
33 841 21 01
http://bszator.pl/
Oczyszczalnia Sp z o.o. - Podolsze 33 841 03 04  
Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 33 841 21 28 http://www.rzdzator.pl/
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa - Smolice 33 841 21 44 http://www.kzek.pl/
Komisariat Policji w Zatorze, ul. Kongresowa 12 33 841 09 97  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej - Zator, Rynek 2 33 841 24 83 http://www.tmzz.eu/
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice 33 841 22 06  
Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 33 841 05 90  
Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie - Zator, ul. Kongresowa 20 506 146 777 http://www.ztw-zator.pl/
Stowarzyszenie „Dolina Karpia" - Zator, Rynek 2
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Rybacka

33 841 18 87
33 841 05 84
http://www.dolinakarpia.org/
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl