do góry

Ostrzeżenia

Znaleziono 423 wiadomości.

ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia o burzach z gradem. Dla powiatu oświęcimskiego obowiązuje do godz. 15:00 dnia 23.05.2023 do godz. 21:00 dnia 23.05.2023 r. 2023-05-23

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 110 2023-05-23

gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2023 do godz. 23:00 dnia 23.05.2023

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100,101 2023-05-18

Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach: Jawiszowice oraz Bieruń Nowy oraz w związku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 96_wezbranie z przekroczeniem_2stzmiana 2023-05-17

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 22:51 dnia 16.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023

Ostrzeżenie metrologiczne zbiorcze nr 124 o intensywnych opadach deszczu na terenie powiatu oświęcimskiego. 2023-05-16

Ostrzeżenie metrologiczne zbiorcze nr 124 o intensywnych opadach deszczu na terenie powiatu oświęcimskiego. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 18:00 dnia 16.05.2023 do godz. 6:00 dnia 18.05.2023 roku.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 97_wezbranie z przekroczeniem_2st 2023-05-16

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 110_przymrozki-1 2023-04-27

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C , przy gruncie do -5°C.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza benzo(a)pirenem w pyle PM10_rok 2023 2023-04-26

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 109_przymrozki_1st 2023-04-26

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -3°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcza nr 92 przymrozki 2023-04-07

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej zera. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 1, lokalnie ......

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl