do góry

Polski Ład

 

 1. Budowa Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze

Projekt „Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze”

Rusza budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze

Trwa budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze

Postępy prac przy budowie Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze

Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu zakończona 2 . Budowa ujęcia wód z rzeki Skawy

W Zatorze powstanie nowe ujęcie wody

Budowa ujęcia wód z rzeki Skawy

Oficjalnie odebrano budowę nowego ujęcia wody z rzeki Skawy.


3.  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce

„Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator”Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GRODZISKA (ul. Świerkowej, ul. Leśnej i ul. Widokowej)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GRODZISKA

 4  "Modernizacja odcinków 3 dróg gminnych"

Rozpoczęto realizację zadania dot. „ Modernizacji odcinków 3 dróg gminnych”

Zakończono realizację zadania dotyczącego „ Modernizacji odcinków 3 dróg gminnych”

5. Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze

Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze

6. Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej

Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej

Rusza realizacja zadania dot. modernizacji sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej

7.Modernizacja dróg gminnych w Podolszu i Zatorze

Modernizacja dróg gminnych w Podolszu i Zatorze

8. Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze

Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze

9. Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą

10.Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze - otrzymano dofinansowanie

Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze - wybrano firmę na realizację robót

Realizacja zadania dot. „ Budowy Parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze”

11.Renowacja dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p. w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach

Renowacja dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p. w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl