do góry

Turystyka piesza

Ścieżki przyrodnicze

Atrakcyjność okolic Zatora związana jest przede wszystkim z różnorodnością tutejszych krajobrazów. Na niewielkim obszarze współwystępują: Dolina Skawy z podgórską rzeką i fragmentami lasów łęgowych, zbiorniki pożwirowe z roślinnością szuwarową oraz pagórkowaty teren Górek Bachowskich porośnięty buczyną. Atutem tego miejsca są również ciekawe historycznie miejscowości jak: Zator, Graboszyce czy Grodzisko.Ścieżka przyrodnicza "Górki Bachowskie - Buczyna"

Trasa: Grodzisko-Laskowa-Grodzisko
Długość trasy: 6,5 km

Ścieżka przyrodnicza prowadzi polnymi i leśnymi drogami przez pagórkowaty teren Pogórza Wilamowickiego, z licznymi dolinkami o stromych stokach i głęboko wypreparowanych dnach. Niektóre z dolinek mają charakter suchych jarów, a niektórymi płyną strumienie. Początkowo trasa biegnie grzbietem wzniesienia, dając możliwość podziwiania panoramy Beskidu Małego i Makowskiego. Dalej ścieżka wiedzie do bukowego lasu i przechodząc brzegiem jarów, doprowadza do sędziwego buka o rozmiarach pomnikowych. Schodząc w dół leśną drogą trasa mija niewielkie stawy z roślinnością wodną i szuwarową oraz płaty chronionego skrzypu olbrzymiego, by dotrzeć w końcu do punktu zwrotnego w Laskowej. Powrotna trasa wznosi się wąwozem, którego zbocza porastają drzewa o ładnie wyeksponowanych systemach korzeniowych. Przechodząc w polną drogę ścieżka przyrodnicza wiedzie z powrotem w kierunku Grodziska. Na odcinku tym roztaczają się widoki na Dolinę Skawy i Zator.


Ścieżka przyrodnicza "Rzeka Skawa"

Trasa : Grodzisko - koryto Skawy
Długość trasy: 1km

Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez główne ekosystemy otoczenia podgórskiej rzeki stwarzając możliwość bezpośredniej obserwacji tego coraz rzadszego w naszym kraju środowiska. Początkowo trasa biegnie przez fragment łęgu - lasu charakterystycznego dla dolin rzecznych. Dalej przez zarośla wierzbowe (tzw. wikliny nadrzeczne) doprowadza do żwirowej łachy położonej tuż nad Skawą. Lewa (południowa) odnoga ścieżki przyrodniczej prowadzi przez las łęgowy, wzdłuż potężnych topoli czarnych do stanowiska rzadkiej i chronionej paproci - pióropusznika strusiego.


Ścieżka przyrodnicza "Zbiorniki pożwirowe"

Trasa: Grodzisko - Zator
Długość trasy: 6,5 km

Ścieżka prowadzi przez teren silnie przekształcony przez człowieka w wyniku wydobywania żwirów. Obecnie jednak tylko liczne zbiorniki wodne i brak lasu przypominają czasy eksploatacji. Pierwszą atrakcją ścieżki jest pokonanie kładki na rzeczce Wieprzówce. Dalej trasa biegnie w kierunku północnym między brzegami kolejnych zbiorników pożwirowych, a korytem rzeki Skawy aż do lasu, gdzie rosną pokaźnych rozmiarów dęby. Ścieżka przechodzi przez las i dociera do Zbiornika Piastowskiego - skąd już tylko krok do Zatora. Na północnym krańcu zbiornika znajdują się tablice edukacyjne poświęcone przyrodzie "Doliny Karpia"

Szlaki turystyczne

  • Szlak Zabytków Ziemi Oświęcimskiej
  • Małopolski Szlak Architektury Drewnianej
  • IDENTUR

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl