do góry
Strona główna / Gospodarka / Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

Znaleziono 31 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021-02-25

Urząd Miejski w Zatorze informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

zobacz więcej

Haromonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok 2020-12-30

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok dostarczane zostaną do wszystkich mieszkańców Gminy Zator, ponadto dostępne są pod adresem http://www.zator.pl/gospodarka/gospodarka_odpadami.html

zobacz więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów 2020-04-03

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującego nieruchomości stale zamieszkałe, przeprowadzony zostanie w miesiącu kwietniu odbiór spod posesji odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

zobacz więcej

Informacja dla mieszkańców 2020-03-10

W związku z awarią samochodu odpady komunalne dla rejonu Grodziska, Laskowej, Trzebieńczyc oraz Zatora ul. Wiejska i Nadrzeczna odebrane będą w dniu 10 marca br.

zobacz więcej

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. 2020-01-15

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 21,00 zł miesięcznie od osoby.

zobacz więcej

Wyjaśnienia dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2019-05-09

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.

zobacz więcej

UWAGA!! Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych. 2019-01-14

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zmieszane umieszczone wyłącznie w normatywnych pojemnikach do gromadzenia odpadów.

zobacz więcej

Informacja dot. odpadów zielonych 2018-11-15

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że odpady zielone z terenu Gminy Zator są odbierane do 15.11.2018 r.

zobacz więcej

Wycofanie metalowych pojemników 2018-08-30

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie od właścicieli nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne wyłącznie w normatywnych pojemnikach (kubłach) do gromadzenia odpadów.

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl