do góry

Przedszkola

Samorządowe Przedszkole w Zatorze

Samorządowe Przedszkole w Zatorze

Plac Jana Matejki 2, 32-640 Zator
Telefon: 33 841 21 57
Strona internetowa: www.zlotarybka.zator.pl
e-mail: sample5@interia.pl
organ prowadzący:
Gmina Zator
dyr. Bożena Jezierska

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Przedszkole w Podolszu

Przedszkole w Podolszu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Podolszu

ul. Zatorska 37, 32-640 Zator
Telefon: 33 841 05 51
Strona internetowa: http://podolsze.webd.pl
e-mail: zsopodolsze@wp.pl
organ prowadzący:
Gmina Zator
dyr. Piotr Januszyk

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

https://www.zator.pl/pics/urzad/oswiata/p1040268-resizer-w760q80_mini.jpg

Przedszkole Publiczne w Graboszycach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach

Graboszyce, ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator
Telefon: 33 841 28 13
strona internetowa: www.zspgraboszyce.pl
e-mail: sekretariat@zspgraboszyce.pl
            dyrektor@zspgraboszyce.pl
dyr. Marta Stramecka

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Przedszkole w Rudzach

Przedszkole w Rudzach

Rudze ul. Dworska 10, 32-640 Zator
Telefon: 33 848 55 56
Strona internetowa: www.pprudze120.przedszkolowo.pl
e-mail: przedszkolerudze@onet.pl
organ prowadzący:
Gmina Zator
dyr. Jolanta Grabarczyk-Łabacz

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Niepubliczne Przedszkole w Palszowicach

Niepubliczne Przedszkole w Palczowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczowicach

Palczowice, 32-640 Zator
Telefon: 33 841 22 06
Strona internetowa: 
email: zsppal@wp.pl
organ prowadzący: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice
dyr. Bogumiła Lasoń

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”

Centralna 56, 32-640 Łowiczki
Telefon: 519 579 041
Strona internetowa: www.szczesliwykarpik.pl
e-mail: przywolajusmiech@o2.pl
organ prowadzący: Fundacja „Przywołaj Uśmiech”

 

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”

Zator, ul. Jana Pawła II 11, 32-640 Zator
Telefon: 33 474 06 59, 692 069 095, 500 277 666
Strona internetowa: www.przedszkole-tecza.com.pl
e-mail: przedszkole@przedszkole-tecza.com.pl
organ prowadzący: Krystyna Głąb, Lidia Wilk

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl