do góry

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Zatorze im. Adama Mickiewicza

Zespół Szkoł Ogólnokształcących w Zatorze
Szkoła Podstawowa w Zatorze im. Adama Mickiewicza

ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator
tel/fax: (033) 841 08 03
e-mail: spzator@wp.pl
strona internetowa: http://www.zsozator.pl
organ prowadzący: Gmina Zator
dyr. Aneta Huczek - Wojtal
Z-ca dyr. Magdalena Leśniak
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Laskowej im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa w Laskowej im. Henryka Sienkiewicza

Laskowa ul. Zdrojowa 9, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 21 92
e-mail: sienko3@poczta.onet.pl
strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
organ prowadzący: Gmina Zator
dyr. Aleksandra Wanat
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku

Grodzisko, ul. Grodowa 3, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 22 78
tel. kom. 784 974 572,    698 924 154
e-mail: spgrodzisko100@op.pl
strona internetowa:,  https://spgrodzisko2.jimdo.com/     https://schroniskomlodziezowegrodzisko.jimdofree.com/
dyr. Dorota Gargas
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Smolicach im. Aleksandra Kamińskiego

Smolice ul. Edukacyjna 3,
32-640 Zator
tel.: (033) 841 22 07
e-mail: smolice.edu@gmail.com
strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl/
organ prowadzący: Gmina Zator
dyr. Aneta Włoch
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Podolszu im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Podolszu
Szkoła Podstawowa w Podolszu im. Tadeusza Kościuszki

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 05 51
Zespół Szkolno - Przedszkolny (Przedszkole, Szkoła Podstawowa)
Strona internetowa: http://podolsze.webd.pro
e-mail: zsopodolsze@wp.pl
organ prowadzący:
 Gmina Zator
dyr. Piotr Januszyk
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Graboszycach im. Władysława Broniewskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach im. Jana Szklarza
Szkoła Podstawowa w Graboszycach

Graboszyce ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 28 13
strona internetowa: www.zspgraboszyce.pl
e-mail: sekretariat@zspgraboszyce.pl
            dyrektor@zspgraboszyce.pl
organ prowadzący: Gmina Zator
dyr. Marta Stramecka
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Wakacyjne remonty w ramach projektu POKL.09.01.01-12-008/15

Szkoła Podstawowa w Palszowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczowicach
Szkoła Podstawowa w Palczowicach

Palczowice ul. Świętojańska 11, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 22 06
email: zsppal@wp.pl
organ prowadzący: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice
dyr. Bogumiła Lasoń

Szkoła Podstawowa w Rudzach

Publiczna Szkoła Podstawowa Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego
w Rudzach

Rudze ul. Dworska 10, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 05 90
organ prowadzący: Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
dyr. Barbara Gwóźdź

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl