do góry

Jednostki organizacyjne

instytucja telefon strona internetowa
Samorządowe Przedszkole w Zatorze „Złota Rybka", pl. J. Matejki 33 841 21 57 http://www.zlotarybka.zator.pl/
Samorządowe Przedszkole w Rudzach 33 841 05 72 http://pprudze120.przedszkolowo.pl/
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej 33 841 21 92  http://www.splaskowa.cba.pl/
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskicgo w Smolicach 33 841 22 07 http://spsmolice.edu.pl/

Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku

33 841 22 78

https://spgrodzisko2.jimdo.com/

https://schroniskomlodziezowegrodzisko.jimdofree.com/link zewnętrzny

Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące) 33 841 08 03 https://zsozator.pl/
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Tadeusza Kościuszki w Podolszu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) 33 841 05 51 http://podolsze.webd.pl/
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Jana Szklarza w Graboszycach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) 33 841 28 13  
Wielozawodowy Zespół Szkół im Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) 533 312 226 http://wzs.zator.pl
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze
(Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora działa w strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki)
33 841 21 66 https://rokzator.pl/
Ośrodek Pomocy Społecznej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 22 17  http://ops.zator.pl/
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 22 17  
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 33 841 21 50  http://przychodniazator.pl/
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator, ul. Zamkowa 4 i Rynek 2 33 841 22 28,
33 841 21 51
http://zgk-zator.pl/

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl