do góry

Gospodarka odpadami

Baner informacyjny

W tym miejscu znajdziemy wszystkie informacje dotyczące gospodarki odpadami w Zatorze.

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że Zakład Produkcyjny STENA Sp.z o.o w Trzebieńczycach nr 72 odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Sprzęt odbierany jest nieodpłatnie, również w godzinach popołudniowych.
Kontakt: telefon 33 8410 471.

Znaleziono 31 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021-02-25

Urząd Miejski w Zatorze informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

zobacz więcej

Haromonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok 2020-12-30

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok dostarczane zostaną do wszystkich mieszkańców Gminy Zator, ponadto dostępne są pod adresem http://www.zator.pl/gospodarka/gospodarka_odpadami.html

zobacz więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów 2020-04-03

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującego nieruchomości stale zamieszkałe, przeprowadzony zostanie w miesiącu kwietniu odbiór spod posesji odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

zobacz więcej

Informacja dla mieszkańców 2020-03-10

W związku z awarią samochodu odpady komunalne dla rejonu Grodziska, Laskowej, Trzebieńczyc oraz Zatora ul. Wiejska i Nadrzeczna odebrane będą w dniu 10 marca br.

zobacz więcej

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. 2020-01-15

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 21,00 zł miesięcznie od osoby.

zobacz więcej

Wyjaśnienia dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2019-05-09

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.

zobacz więcej

UWAGA!! Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych. 2019-01-14

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zmieszane umieszczone wyłącznie w normatywnych pojemnikach do gromadzenia odpadów.

zobacz więcej

Informacja dot. odpadów zielonych 2018-11-15

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że odpady zielone z terenu Gminy Zator są odbierane do 15.11.2018 r.

zobacz więcej

Wycofanie metalowych pojemników 2018-08-30

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie od właścicieli nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne wyłącznie w normatywnych pojemnikach (kubłach) do gromadzenia odpadów.

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf 20-02-04 09:38 247.57KB Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf pobierz
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.pdf Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.pdf 20-02-04 09:40 250.4KB Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.pdf pobierz
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf 20-02-04 09:41 292.9KB Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf pobierz
Jak segregować - 2021.pdf Jak segregować - 2021.pdf 20-12-29 15:06 193.35KB Jak segregować - 2021.pdf pobierz
odpady segregowane 2021.pdf odpady segregowane 2021.pdf 20-12-29 14:50 103.24KB odpady segregowane 2021.pdf pobierz
odpady zmieszane 2021.pdf odpady zmieszane 2021.pdf 20-12-29 14:54 109.22KB odpady zmieszane 2021.pdf pobierz
pozostałe odpady 2021.pdf pozostałe odpady 2021.pdf 20-12-29 14:58 154.2KB pozostałe odpady 2021.pdf pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zator.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zator.pdf 21-09-16 12:30 496.63KB Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zator.pdf pobierz
Zasady segregacji 2020.pdf Zasady segregacji 2020.pdf 19-12-31 11:13 155.95KB Zasady segregacji 2020.pdf pobierz
Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r..pdf Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r..pdf 19-12-31 10:54 189.59KB Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r..pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl