do góry

Radni

Radni Kadencji 2024-2029

dr inż.Stanisław OrlickiI  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

Agnieszka Kuzia - Wice Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zatorze

BAŁYS - WARZECHA Joanna

 balys.rada@zator.pl

BULEK Tomasz

 bulek.rada@zator.pl

CYGAN Barbara

 cygan.rada@zator.pl

DĄBROWSKA Urszula

 dabrowska.rada@zator.pl

GALUS Barbara

 galus.rada@zator.pl

JABCOŃ Katarzyna

 jabcon.rada@zator.pl

KUZIA Agnieszka

 kuzia.rada@zator.pl

MOMOT Łukasz

 momot.rada@zator.pl

MULARCZYK Bogusława

 mularczyk.rada@zator.pl

ORLICKI Stanisław

 orlicki.rada@zator.pl

ROMANOWSKA Bernadeta

 romanowska.rada@zator.pl

RYBAK Magdalena

 rybak.rada@zator.pl

SIWEK Dorota

 siwek.rada@zator.pl

SZCZYGIEŁ Krystian

 szczygiel.rada@zator.pl

ŚWIERGOSZ Tadeusz

 swiergosz.rada@zator.pl

 

 

Radni Kadencji 2018-2023

dr inż.Stanisław Orlicki  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

mgr inż. Szymon Matyja - Wice Przewodniczacy  Rady Miejskiej w Zatorze

Wacław Andrusikiewicz

andrusikiewicz.rada@zator.pl

Bogdan Bieniek 

wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 22.10.2021 r.  w związku z utratą prawa  wybieralności

Urszula Dąbrowska

dabrowska.rada@zator.pl

Barbara Gołda

golda.rada@zator.pl

Andrzej Kozioł

koziol.rada@zator.pl

Agnieszka Kuzia

kuzia.rada@zator.pl

Jerzy Augustyniak

augustyniak.rada@zator.pl

Maciej Masialski

masialski.rada@zator.pl

Szymon Matyja

matyja.rada@zator.pl

Tomasz Mruczek

mruczek.rada@zator.pl

Stanisław Orlicki 

orlicki.rada@zator.pl

Bernadeta Romanowska

romanowska.rada@zator.pl

Wiesław Susek

susek.rada@zator.pl

Krystian Szczygieł

szczygiel.rada@zator.pl

Tadeusz Świergosz

swiergosz.rada@zator.pl

Piotr Wyrobiec                   

wyrobiec.rada@zator.pl

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl