do góry
Strona główna / Gmina / Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Strona internetowa SZOZ w Zatorze

eRejestracja pacjentów SZOZ w Zatorze

Informacja o programach profilaktycznych realizowanych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

 

Rada Społeczna Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz Statutem Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze, przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze działa Rada Społeczna, która jest organem powoływanym i odwoływanym przez Radę Miejską w Zatorze. W skład Rady Społecznej obecnej kadencji wchodzą:

1. Agnieszka Kuzia - Przewodniczący Rady Społecznej – przedstawiciel Burmistrza Zatora,
2. Urszula Dąbrowska - członek Rady Społecznej – wskazana przez Wojewodę Małopolskiego,
3. Barbara Gołda- członek Rady Społecznej,
4. Wiesław Susek- członek Rady Społecznej,
5. Bernadeta Romanowska - członek Rady Społecznej.

Rada Społeczna Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Zatorze oraz organem doradczym Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zatorze
Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295). Zgodnie z jego zapisami do zadań Rady Społecznej należy min.:
1) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
2) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
4) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

 

 

UWAGA!!!
ZASADY REJESTROWANIA PACJENTÓW POZ:

 • Jedna osoba może zarejestrować dowolną ilość pacjentów;
 • Pacjenci rejestrowani są osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem innych osób co 10 min. do każdego lekarza POZ z podaniem przybliżonych godzin przyjęcia wynikających z czasu pracy w danym dniu;
 • Dodatkowo pacjenci będą przyjmowani w przypadku wystąpienia wolnego czasu w godzinach pracy lekarzy przy rezygnacji lub niezgłoszenia się pacjentów w zaplanowanym czasie( brak możliwości rezerwacji i ustalenia godziny przyjęcia!);
 • Pacjent ma prawo do rejestracji na kolejne dni;
 • O kolejności przyjęcia w danym dniu decyduje lekarz.

!!! Uprzejmie prosimy zarejestrowanych pacjentów o powiadomienie Rejestracji w przypadku rezygnacji lub braku możliwości zgłoszenia się w danym dniu do lekarza w celu zwolnienia miejsca dla innych osób !!!

Przydatne linki

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze

ul. L.Palimąki 2, 32-640
tel.: 33 841-21-50, fax: 33 841-22-37
email: szozzator@gmail.com
NIP: 549-20-49-350 Regon 357082613

Przychodnia czynna

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Godziny rejestracji

 • Od poniedziałku do piątku od godz. 7.00
 • Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00
 • Telefon 033/8412 150.

Wykaz poradni

Poradnia ginekologiczna

Czynna:
wtorek od 11.00 do 15.00
środa od 13.30 do 17.30
piątek od 11.15 do 15.15

Poradnia stomatologiczna

Czynna:
poniedziałek od 07.00 do 14.35
wtorek od 11.25 do 19.00
środa od 08.00 do 19.00
czwartek od 07.00 do 18.00
piątek od 07.00 do 14.35

Numery telefonów

033 8412-150 SZOZ Zator - informacja, rejestracja.
999 lub 033 8422 272 - pogotowie w wypadkach zagrażających życiu.

Szczegółowe godziny przyjęć lekarzy poz znajdują się w tabeli plików do pobrania znajdującej się poniżej

Wizyty domowe

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.25 do 15.35.

Opieka całodobowa

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane są uprawnionym pacjentom najczęściej w sytuacjach, gdy:

 • istnieją obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i stan zdrowia;
 • nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia;
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
 • Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Opieka całodobowa realizowana jest przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu :

 • Oświęcim, ul. Garbarska 1
 • tel. 33 48 24 250
 • czynne w dni zwykłe od 18.00 do 8.00, w święta całodobowo

Opieka całodobowa świadczona jest bez rejonizacji. Można skorzystać z dowolnego punktu opieki całodobowej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w  sytuacjach  nagłych,  nagłej   duszności,  porażenia prądem  elektrycznym,  porodu  oraz dolegliwości związanych z ciążą należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego nr tel. 999 lub 033/8422-272.

W dni powszednie od godz. 18.00 do godz.8.00 dnia następnego.
W soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze informuje, iż nie posiada własnego transportu sanitarnego, natomiast posiada zawartą umowę na transport sanitarny chorych z firmą VANMED s.c. D. Formas, W. Modzelewski, W. Sieprawski, która na podstawie zlecenia wyjazdu ma zabezpieczyć transport chorego. Zgodnie z warunkami zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie transport zapewniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizacja transportu medycznego należy do Ratownictwa Medycznego.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze przypomina oobowiazku posiadania przez pacjenta aktualnego dowodu ubezpieczenia przy każdej wizycie refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku braku dokumentu ubezpieczenia pacjent będzie traktowany jako osoba nieubezpieczona (koszt udzielenia świadczenia może obciążyć pacjenta).

 

Dane lokalizacji urządzeń AED
znajdujących się w posiadaniu jednostek gminnych na terenie Miasta i Gminy Zator

Ogólnopolska mapa AED - OpenStreetMap Polska

Mapa urządzeń AED

 

 

Gmina Zator w Polskim Projekcie 400 Miast

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu

33 844 82 00
32-600 Oświęcim, Wysokie Brzegi 4
pow.oświęcimski, woj.małopolskie

33 844 82 00             Centrala ,
33 844 82 67             Sekretariat dyrekcji ,
33 844 82 74             Oddział medycyny ratunkowej ,
33 842 22 72             Powiadamianie Ratunkowe ,
33 842 35 51             Oddział rehabilitacji ,
33 842 39 96             Rehabilitacja i odnowa biologiczna ,
33 842 22 11             Tomografia komputerowa ,
33 844 82 86             Rejestracja poradni specjalistycznych ,
33 844 82 16             Oddział wewnętrzny I ,
33 844 82 39             Oddział wewnętrzny II ,
33 844 83 97             Oddział wewnętrzny III ,
33 844 82 07             Oddział dziecięcy ,
33 844 82 88             Oddział chirurgii dziecięcej ,
33 844 82 82             Oddział ginekologii i położnictwa ,
33 844 82 50             Oddział chirurgii ogólnej ,
33 844 82 96             Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,
33 844 82 32             Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,
33 844 82 69             Oddział chorób płuc ,
33 844 82 77             Oddział chorób zakaźnych ,
33 844 83 21             Oddział dla przewlekle chorych ,
33 844 82 97             Oddział neurologii ,
33 844 82 90             Oddział psychiatrii i psychosomatyki ,
33 844 82 09             Oddział noworodków ,

Godziny pracy aptek

Apteka „Pod Lwem” – Rynek 7
Tel. 33 841 21 00
pon.-piąt.     8.00-19.00
sobota         8.00-14.00
niedziela       9.00-12.00

Apteka Nowa Zatorska – ul. Kolejowa 17
Tel. 33 841 20 80
pon.-piąt.      8.00-20.00
sobota          8.00-14.00

Apteka „Centrum” – ul. Palimąki 2
Tel. 33 841 01 22
pon.-piąt.     8.00-17.00
sobota         9.00-12.00

Apteka "Artfarm" - ul. Słowackiego 1
tel. 33 432 27 42
pon.-sob     8.00-20.00
niedziela     9.00-15:00

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
Cennik badań laboratoryjnych od 01.02.2015r..pdf Cennik badań laboratoryjnych od 01.02.2015r..pdf 15-01-22 10:49 6.89MB Cennik badań laboratoryjnych od 01.02.2015r..pdf pobierz
Godziny przyjęć lekarzy 2015.pdf Godziny przyjęć lekarzy 2015.pdf 15-01-15 12:13 327.21KB Godziny przyjęć lekarzy 2015.pdf pobierz
Nowe zasady rejestracji pacjentów POZ.pdf Nowe zasady rejestracji pacjentów POZ.pdf 15-03-27 14:11 70.67KB Nowe zasady rejestracji pacjentów POZ.pdf pobierz
pilne_kurier-nfz-w -sprawie-nocnej-opieki -medycznej.pdf pilne_kurier-nfz-w -sprawie-nocnej-opieki -medycznej.pdf 15-01-15 14:22 617.12KB pilne_kurier-nfz-w -sprawie-nocnej-opieki -medycznej.pdf pobierz
Regulamin_organizacyjny _SZOZ_Zator_koncowyna _podst_ustawy_z_ 15_kwietnia_2011.pdf Regulamin_organizacyjny _SZOZ_Zator_koncowyna _podst_ustawy_z_ 15_kwietnia_2011.pdf 15-01-15 14:22 1.02MB Regulamin_organizacyjny _SZOZ_Zator_koncowyna _podst_ustawy_z_ 15_kwietnia_2011.pdf pobierz
Wykaz_realizatorow_ nocnej_i_swiatecznej _pomocy_zdrowotnej_ w_malopolsce.pdf Wykaz_realizatorow_ nocnej_i_swiatecznej _pomocy_zdrowotnej_ w_malopolsce.pdf 15-01-15 14:22 47.29KB Wykaz_realizatorow_ nocnej_i_swiatecznej _pomocy_zdrowotnej_ w_malopolsce.pdf pobierz
Wyniki_Ankiety_z_roku_2013.pdf Wyniki_Ankiety_z_roku_2013.pdf 15-01-15 12:12 57.36KB Wyniki_Ankiety_z_roku_2013.pdf pobierz
Zbiorcze_zestawienie_ankieta_SZOZ2_2014.pdf Zbiorcze_zestawienie_ankieta_SZOZ2_2014.pdf 15-01-15 12:12 545.89KB Zbiorcze_zestawienie_ankieta_SZOZ2_2014.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl