do góry

400miast

Gmina Zator w Polskim Projekcie 400 Miast

W dniu 5 października 2007 roku w Krakowie rozpoczęła się w województwie małopolskim regionalna edycja Polskiego Projektu 400 Miast – największego w Europie programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu. Program ten jest skierowany do mieszkańców polskich miast, liczących nie więcej niż 8 000 mieszkańców. Po uroczystej inauguracji projektu odbyły się dwudniowe szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia oraz społeczności lokalnych z miast, które przystąpiły do Projektu.

Polski Projekt 400 Miast został opracowany przez pracowników Akademii Medycznej
w Gdańsku. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkańców małych miast, ponieważ właśnie oni mają utrudniony dostęp do nowoczesnej prewencji medycznej i edukacji ze względu na odległość od większych ośrodków miejskich.

Polski Projekt 400 Miast przy wykorzystaniu marketingu społecznego (promocji zdrowia) ma na celu zwiększenie skuteczność prowadzonych działań w zakresie zwalczania chorób serca i naczyń krwionośnych, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko zgonów w tych grupach. Podstawowymi celami ogólnymi Projektu są:

  • podniesienie świadomości zdrowotnej,
  • propagowanie zachowań zdrowotnych,
  • zwiększenie poziomu edukacji zdrowotnej,
  • osiągnięcie poprawy stanu zdrowia.

Wśród 23 małopolskich samorządów realizujących Projekt jest również Gmin Zator.

Urząd Miejski w Zatorze wraz z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz gminnymi szkołami podstawowymi przez kilka tygodni prowadzić będą badania przesiewowe, tj. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi wśród dzieci w wieku 11 lat (uczniowie klas 5). Następnie badaniami objęci zostaną rodzice uczniów szkół podstawowych.

Działania w ramach Polskiego Projektu 400 Miast podzielone zostały na kilka wzajemnie uzupełniających się elementów.

Najważniejszą częścią Projektu realizowanego w naszej gminie jest interwencja medyczna wśród dzieci klas piątych szkół podstawowych oraz ich rodziców. Po przeprowadzonym w szkolnych gabinetach badaniu uczeń przekaże swoim rodzicom zaproszenie na bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, cholesterolu oraz cukru wykonywane w ustalonych terminach przez personel medyczny Samodzielnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze (Ośrodek Zdrowia). Pacjenci, u których wykryte zostaną zmiany chorobowe, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu będą szkoleni w ramach specjalnego programu edukacyjnego, mającego motywować do regularnego przyjmowania leków, zmiany stylu życia, a także umiejętności efektywnej współpracy z lekarzem.

Interwencja antytytoniowa ma na celu zmniejszenie liczby palących osób, zwłaszcza wśród kobiet ciężarnych. W ramach tego modułu zostaną przeprowadzone badania przesiewowe dla kobiet w ciąży w celu wyodrębnienia kobiet narażonych na czynne i bierne palenie tytoniu. Kobiety te będą ponadto mogły wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których położna omawiać będzie z pacjentkami ryzyko związane z paleniem tytoniu w okresie ciąży.

Szkolenie personelu medycznego ma na celu przygotowanie lekarzy, pielęgniarek oraz położnych w zakresie skutecznej edukacji pacjentów i poprawienia ich umiejętności komunikacyjnych, a także zapoznanie z nowoczesnymi standardami diagnostycznymi  i terapeutycznymi w medycynie.

Kolejnym elementem Projektu jest budowa infrastruktury dla promocji zdrowia, czyli edukacja przedstawicieli społeczności lokalnych w celu dalszego działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej po zakończeniu interwencji medycznej.

Wszystkie badania i szkolenia przeprowadzane w Gminie Zator w ramach projektu są bezpłatne. Badaniami lekarskimi i szkoleniami z zakresu dobrych praktyk ochrony zdrowia objętych zostanie w najbliższych miesiącach ponad tysiąc naszych mieszkańców.

Polski Projekt 400 Miast jest finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006–2008. Koordynatorem projektu w Gminie Zator jest Dział Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Strona domowa projektu - www.400miast.pl

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl