do góry
Strona główna / Gmina / Organizacje społeczne / Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Główne cele i zadania Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ)

 • popularyzowanie wiedzy historycznej o Ziemi Zatorskiej, ukazywanie walorów regionalnych, kulturowych, krajoznawczych naszej Małej Ojczyzny
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią regionu, jego przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością
 • zbieranie, opracowywanie i kompletowanie materiałów archiwalnych, bogacenie zbiorów muzealnych dla przyszłego muzeum miasta
 • opracowania monograficzne
 • współpraca z Władzami Miasta na rzecz ochrony zabytków, środowiska naturalnego, estetyzacji miasta i gminy
 • upowszechnianie historii, ukazywanie wartości kulturowych regionu poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu – radio, prasę, TV – wystawy, konkursy, pogadanki, kiermasze pamiątek, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami, regionalne imprezy i prezentacje środowiskowe ukazujące tradycje, obrzędy, zwyczaje naszej Małej Ojczyzny
 • zachowanie pamięci o ofiarach wojen światowych, uczestnikach walk oraz martyrologii w obozach zagłady z terenu Zatorszczyzny
 • przyjmowanie i oprowadzanie turystów po mieście i obiektach zabytkowych

Działania te służyć mają budzeniu patriotyzmu lokalnego, uczyć szacunku do tego co mija, co jeszcze można ocalić od zapomnienia dla tych, co przyjdą po nas.

Ważniejsze dokonania

13-07 TMZZ uhonorowane odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
12-12 Zakończenie remontu frontowej ściany zatorskiego kościoła
07-12 Ratujemy Zatorskie Zabytki - Zatorska Świątynia ma nowe okna
26-10 Ratujemy Zatorskie Zabytki – będą nowe okna w zatorskim kościele
18-09 Renowacja zabytków
18-09 Przykłady ważniejszych dokonań

Uroczystości

„Wieczór przy Świecach” – noworoczne spotkania z Seniorami Zatora
Wielkanocne prezentacje potraw świątecznych połączone z degustacją, wystawą stroików, palm i pisanek Wielkanocnych (Niedziela Palmowa) z możliwością ich zakupu i sprzedaży
„Tłusty Czwartek” – spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej CARITAS w Zatorze
Kiermasze pamiątek, loterie fantowe, Dni Otwarte dla zwiedzających zbiory historyczne i regionalne miasta – w Dni Zatora (Zatorski Jarmark organizowany przez Ośrodek Kultury)

Wydawnictwa

Obchody jubileuszowe nadania Zatorowi praw miejskich (1992r.) były okazją do wydania okolicznościowych pamiątek m.in.:

 • Medalu 700-lecia
 • proporczyka, plakietki, znaczka turystycznego z herbem Zatora
 • folderów: „700 lat miasta Zator” i „600 lat kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha i Jerzego”
 • kompletu widokówek miasta
 • zestawu grafik „Stary Zator” autorstwa Z. Połącarza
 • folderu „Zator 2001”
 • mapy turystycznej miasta i gminy z opisem tras

Teksty do wszystkich folderów opracowała Maria Brandys. Autorami zdjęć są: P. Hankus, M. Brandys, J. Wieliczko, M. Kołdras, J. Rzepa, B. Smreczyńska. Wyżej wymienione pamiątki są w sprzedaży na terenie miasta i gminy Zator.

Wydanie pamiątek i folderów oraz wszystkie inne fundacje realizowane przez Towarzystwo były możliwe dzięki ofiarności społeczeństwa Zatorszczyzny, pozyskiwaniu sponsorów, organizowanym loteriom fantowym i kwestom oraz wsparciu finansowemu Władz Miasta.
Podkreślić należy, iż działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oparta jest wyłącznie na społecznym zaangażowaniu członków, a bywa, że podejmowane niektóre przedsięwzięcia dofinansowywane są z funduszy samych członków.

Ostatnio realizowanym przedsięwzięciem TMZZ jest ratowanie zatorskich zabytkowych pomników- figur św. Rocha, św. Jana Kantego, św. Jana Nepomucena. W tym celu powołano przy TMZZ Radę Społeczną Odnowy i Renowacji Zatorskich Pomników, której przewodniczy Wiesław Susek. Celem pozyskania funduszy na ten cel zwrócono się o fundację do Urzędu Marszałkowskiego Małopolski, zorganizowano kwestę na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych, zorganizowano loterię fantową, wysłano ozdobne pisma do wielu przedsiębiorstw z prośbą o sponsorowanie prac konserwatorskich, podano konto bankowe, na które wpływają wpłaty ofiarodawców z kraju i zagranicy. Fundację wspomogły również Władze Miasta i w/w Urząd Marszałkowski. Odrestaurowano i ukończono już prace konserwatorskie figury św. Rocha. Teren wokół pomnika zostanie całkowicie uporządkowany i obsadzony zielenią.
Mamy nadzieję, iż latem 2004r. odrestaurowana zostanie figura św. Jana Kantego (przed kościołem), a w następnych latach św. Jana Nepomucena. Wszystkie figury ufundowane w przeszłości przez mieszkańców miasta mają bogatą historię. Przetrwały zawieruchy wojenne, zmieniały miejsca usytuowania, ukryte podczas okupacji ocalały mimo nakazu hitlerowców o ich zniszczeniu. Otoczone kultem były niejednokrotnie powiernikami ludzkich problemów i nadziei. Powierzano im również opiekę nad miastem i ich mieszkańcami.

Kontakt

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

32 – 640 Zator, Rynek 2, I p.
tel. 33 8412444
tel. 789 222 595
mail: izba@tmzz.eu
Oficjalna strona internetowa - http://www.tmzz.eu/

Muzealne zbiory historyczne i regionalne miasta
Galeria Malarstwa i Rzeźby
Okolicznościowe wystawy i wernisaże

Czynne

Wtorek 15:00 – 17:00
Czwartek 14:00 – 17:00

Zorganizowane grupy turystyczne przyjmowane są również w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godz. zwiedzania. Osobom, które zechcą wesprzeć fundusz renowacji zatorskich pomników podajemy numer konta TMZZ - BS –Zator – 718136 0000 0000 1704 2000 0010 z dopiskiem POMNIKI.

Znaleziono 22 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3

Program Małopolska Lokalnie 2022-09-21

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej realizuje projekt dofinansowany z programu Małopolska Lokalnie, zakładający rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia...

Małopolska doceniła tych, którzy pomagają 2018-12-18

Pani Krystyna Zaporowska otrzymała wyróżnienie Amicus Hominum w kategorii „Sport i edukacja”

XIX Prezentacja Wielkanocna. 2018-03-27

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu zwaną Niedzielą Palmową po raz dziewiętnasty na Zatorskim Rynku odbyła się prezentacja wielkanocna nad którą Honorowy Patronat objął Burmistrz Zatora.

Ratujemy zabytki 2016-11-14

Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na zatorskim cmentarzu odbyła się po raz 14-ty kwesta przy bramach wejściowych. Zebrano kwotę 9 172, 739 + 1,5 USD, o 756 złotych więcej niż w ubiegłym 2015 roku

Kwesta na zatorskim cmentarzu, ratujemy zatorskie zabytki 2016-11-02

W dniu 1 listopada 2016 r. na zatorskim cmentarzu komunalnym odbyła się kwesta podczas, której zebrano łącznie 9172 zł oraz 1,5 USD

Kwesta na zatorskim cmentarzu 2016-10-13

Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej organizuje kwestę na zatorskim cmentarzu w dniu 1 listopada bieżącego roku w godz od 9.30 do 16.00

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej laureatem tegorocznego konkursu „Kalejdoskop Inicjatyw” 2016-09-30

W sobotę 24 września br. na Oświęcimskim Rynku odbył się III Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych

Wakacje z TMZZ 2016-08-22

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej po raz ósmy zorganizowało zajęcia w czasie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży

TMZZ podjęła decyzję dotyczącą odnowy trzech zabytkowych nagrobków w 2016 roku 2016-06-07

Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków, działająca przy TMZZ po dwukrotnym spotkaniu, podjęła decyzję dotyczącą odnowy trzech zabytkowych nagrobków w 2016 roku. Obecnie są bardzo zniszczone biegiem czasu i warunkami atmosferycznymi . Planowane do odnowy:

XXV jubileuszowe „SPOTKANIE OPŁATKOWE SENIORÓW ZATORA 2016-01-26

Tradycyjnie od 25 lat „Spotkania opłatkowe seniorów” : Królewca, Podlipek, Centrum i Morysiny odbywają się pod Honorowym Patronatem Burmistrza , Ponieważ w sobotę 23 stycznia w Zatorze odbywały się też inne imprezy z udziałem Burmistrza

 • 1
 • 2
 • 3
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl