do góry

Grodzisko

Główne informacje

 • średnia wysokość 257 m n.p.m.,
 • powierzchnia wsi 1,99 km2,
 • Liczba mieszkańców - 551

Wykaz zabytków wsi Grodzisko

Statut sołectwa Grodzisko

Zmiana statutu sołectwa

 1. UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw i osiedli (tekst pierwotny)
 1. Pierwsza zmiana statutu (dotyczy wyłącznie sołectw):
  UCHWAŁA Nr XVIII / 119 / 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Zator
 1. Druga zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
 1. Trzecia zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  UCHWAŁA NR VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli

Radny 

 • Krystian SZCZYGIEŁ

Sołtys

 • Piotr Polanek

Rada Sołecka

 • Gargas Dorota
 • Mrowiec Czesława
 • Nowotarski Daniel
 • Ryszka Rafał
 • Śmiech Marta
 • Szczygieł Krystian

Wieś malowniczo położona na progu Pogórza Karpackiego, przy trasie kolejowej Spytkowice - Wadowice. Lokowana w XIII w., następnie nadana przez Bolesława Wstydliwego klasztorowi Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie, później własność książąt oświęcimskich, w XVI i XVII w. własność Myszkowskich, następnie Lubomirskich, ostatnio Potockich. We wsi - ślady warownego grodziska z okresu kultury łużyckiej (1300-1100 lat p.n.e.) oraz z wczesnego średniowiecza (XI w.), najlepiej zachowane wśród istniejących w dorzeczu górnej Wisły. Ten stosunkowo duży obiekt, położony szczególnie korzystnie na wyniosłym wzgórzu dominującym nad doliną Skawy, otoczony był podwójnym wałem i fosą wyraźnie widocznymi w terenie. Część grodziska zniszczona została przez kamieniołom, co w znacznej mierze ogranicza możliwości interpretacyjne przeprowadzonych badań archeologicznych, zwłaszcza dotyczących rzekomego zamczyska, o którym wspomina J. Długosz, a z ruin którego wzniesiono podobno obwarowania Zatora. Przeprowadzone ostatnio badania archeologiczne w miejscu projektowanej budowy szkoły potwierdziły obecność intensywnego osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i średniowiecza. Natomiast wersja dotycząca średniowiecznego zamczyska, zbudowanego z białego kamienia nie znalazła jak dotąd potwierdzenia. W ostatnich latach wybudowano we wsi kaplicę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie trwa wyposażanie wnętrza. Kaplica podlega parafii w Palczowicach.

Znaleziono 52 wiadomości.

Zebranie mieszkańców Grodziska 2023-08-28

Zebranie mieszkańców Grodziska

Zebranie wiejskie mieszkańców Grodziska 2022-09-20

Zebranie odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godz. 18.00

Zebranie wiejskie mieszkańców Grodziska 2021-09-13

Zebranie odbędzie się w dniu 29-09-2021

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko 2021-01-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 27.01.2021 r.) firma Ekoinstal Sp. z o.o. rozpoczyna budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku 2020-08-18

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że w dniu 17.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku”

Gmina Zator pozyskała 2 miliony zł. na budowę kanalizacji Grodziska 2020-07-09

8 lipca 2020 r. Burmistrz Zatora otrzymał od Zarządu Województwa Małopolskiego promesę dofinansowanie ze środków UE „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko”.

Zebranie mieszkańców wsi Grodzisko 2019-09-18

Zebranie odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 17. 45 w Szkole Podstawowej w Grodzisku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko 2019-09-12

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko

Spotkanie inauguracyjne sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli wybranych na nową kadencję 2019-2024 2019-04-24

W dniu 24.04.2019r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się spotkanie inauguracyjne sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli wybranych na nową kadencję 2019-2024

Podsumowanie kadencji Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli 2019-03-25

W dniu 19 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Graboszycach odbyło się spotkanie Burmistrza Zatora - Mariusza Makucha z Sołtysami gminy Zator i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli miasta Zatora

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl