do góry

Gminne

Znaleziono 79 wiadomości.

Modernizacja remizy OSP w Podolszu 2022-11-04

Gmina Zator podpisała umowę z Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej dla jednostki OSP Podolsze na realizację zdania pn. „Modernizacja remizy OSP w Podolszu”.

Gmina Zator w TVP 3 Kraków 2020-11-25

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 26.11.2020 r. ok. godz. 19.30 na antenie TVP3 Kraków odbędzie się emisja felietonu z Zatora w ramach cyklu turystycznego pt. „Odkryj Regiony”.

Budowa obwodnicy Podolsza „z lotu ptaka” 2020-11-25

Trwają prace przy budowie obwodnicy Podolsza. Coraz bardziej widać ich zaawansowanie oraz efekty, co udało się zarejestrować portalowi zator24.pl

O przyszłości gospodarczej Gminy Zator w portalu Głos 24 2020-11-20

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Zatora Mariuszem Makuchem na Małopolskim Portalu Informacyjnym Głos 24. Burmistrz Zatora w obszernym wywiadzie przedstawił historię i plany rozwojowe Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, a także przyszłe inwestycje firm ZSAG i lokalnych przedsiębiorców.

Środki z Budżetu Państwa na przebudowę ulicy Parkowej 2020-11-18

Gmina Zator otrzymała zapewnienie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Parkowej w Zatorze. Rozbudowa drogi będzie realizowana na podstawie tzw. ZRID-u (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku 2020-08-18

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że w dniu 17.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku”

Modernizacji drogi wojewódzkiej DW 781 Chrzanów Targanice 2020-08-18

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął zadanie inwestycyjne, polegające na modernizacji drogi wojewódzkiej DW 781 Chrzanów – Targanice, na dwóch odcinkach: w Zatorze o długości 1100 mb (ul. Gen. Sikorskiego) oraz w Gierałtowicach na długości 700 mb.

Utrudnienia na ulicy Słowackiego w Zatorze 2020-07-10

Od dnia 13.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze – ul. Słowackiego.

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach 2020-07-07

Urząd Miejski w Zatorze uprzejmie informuje, że od dnia 6.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach, w ciągu drogi gminnej – ul. Dworskiej.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Podolszu 2020-06-16

15 czerwca 2020r. w Oczyszczalni Ścieków w Podolszu podpisana została umowa na modernizację i gruntowną przebudowę obiektu pomiędzy Oczyszczalną Sp. z o. o., a Control Process Silesia Sp. z o.o.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl