do góry

Gminne

Znaleziono 79 wiadomości.

Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy przedszkolu w Zatorze 2010-05-24

W dniu 24.05.2010r. w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego została wyłoniona firma, która przeprowadzi prace remontowo – budowlane nowoczesnego kompleksu sportowego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma...

Otwarcie Ratusza Miejskiego - Biblioteki Publicznej im. Pawła z Zatora 2010-04-24

Dzięki przebudowie ratusza zatorski magistrat stanie się instytucją działająca w sposób bardziej funkcjonalny i przystępny, ponieważ większość spraw administracyjnych mieszkańcy będą mogli załatwić w biurach zlokalizowanych na parterze budynku...

Modernizacja Domów Ludowych w Rudzach i Palczowicach 2010-03-01

1 marca br. zakończyła się właściwa ocena merytoryczna wniosków w wyniku, której Projekt Gminy Zator otrzymał maksymalną liczbę punktów i na 126 ocenionych znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej.

Otwarcie Domu Ludowego w Graboszycach 2009-12-29

We wtorek 29 grudnia 2009 r odbyło się uroczyste otwarcie Domu Ludowego – Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Graboszycach.

Rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego 2008/2010 2009-06-30

Od września 2008 r. trwa rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego w Zatorze, z przeznaczeniem części pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną...

Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze 2009-06-26

W dniu 2 grudnia 2008 r. zawarto umowę na Przebudowę i rozbudowę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

Rozbudowa i remont Regionalnego Ośrodka Kultury 2009-03-17

W dniu 5 stycznia 2009 r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku gminnego (byłe kino Jaśmin) na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą. Wartość robót po przetargu wynosi 2.414.258,00 zł. brutto.

Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. 2009-02-10

30 listopada 2009 r. Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził podział dotacji na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wyniku którego projekt pn. "Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul. J. Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" i uzyskał wysokie oceny i został gratyfikowany.

Przebudowa i modernizacja remizy strażackiej w Zatorze 2009-01-01

Wartość robót po przetargu 894.129,12 zł. Zadanie dofinansowane w ramach PROW

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl