do góry
Strona główna / Gospodarka / Informacje o środowisku / Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Znaleziono 49 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »

Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 29.04.2022r. 2022-04-29

Dotyczy sprawy: - DZ.6220.2.4.2021 - przedsięwzięcie polegające na.: „rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego" w miejscowości Zator.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA 2022-04-04

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28

Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 17.03.2022 2022-03-17

dotyczy sprawy: DZ.6220.2.1.2022 - przedsięwzięcie pn.: " "Budowa pola kempingowego polegającego na budowie stanowisk dla kamperów, pola namiotowego, trzech budynków higieniczno-sanitarnych, budynku gastronomiczno-handlowego,budynku recepcji ze stróżówką wraz z wewnętrznymi instalacjami...

Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 08.02.2022 2022-02-08

Dotyczy sprawy: DZ.6220.2.3.2021 - przedsięwzięcie polegające na.:„rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zatorze – budowa kolektora zachodniego, którego długość przekracza 1km” w miejscowości Zator i Podolsze.

Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 28.12.2021 r. 2021-12-28

Dotyczy sprawy: DZ.6220.2.3.2021 - przedsięwzięcie polegające na.: "rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zatorze – budowa kolektora zachodniego, którego długość przekracza 1km” planowanego do realizacji na terenie Zatora oraz Podolsza,

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2021-12-17

Dotyczy sprawy: przedsięwzięcie polegające na.: "Przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego o część produkcyjno-magazynową wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej, placu manewrowego” w Zatorze.

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2021-12-14

Dotyczy sprawy: - DZ.6220.2.1.2021 - przedsięwzięcie polegające na.: „Budowa dwóch fundamentów pod urządzenia rozrywkowe (karuzele), budynku kasowego (pień drzewa), pomostu (kładki dla pieszych), pomostu (kolejki monorail), budynku kontenerowego (kina 3D) i budynku kontenerowego (gastronomicznego) i parku linowego Kids Park”.

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego 2021-11-25

Dotyczy: obwieszczenia Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla GDDKiA na: "Budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK 28 w km 0+051,73km do 2+138,55km wraz z budową odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 (...)"

Obwieszczenie Burmistrza Zatora z dnia 16.11.2021r. 2021-11-16

DZ.6220.2.2.2021 - przedsięwzięcie polegającego na.: "Przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego o część produkcyjno-magazynową wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej, placu manewrowego,” w Zatorze przy ul. Władysława Grabskiego

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2021-11-10

DZ.6220.2.1.2021 - przedsięwzięcie pn.: „Budowa dwóch fundamentów pod urządzenia rozrywkowe (karuzele), budynku kasowego (pień drzewa), pomostu (kładki dla pieszych), pomostu (kolejki monorail), budynku kontenerowego (kina 3D) i budynku kontenerowego (gastronomicznego) i parku linowego Kids Park,” w Zatorze.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl