do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator wraz z komentarzem
 
l.p.
data uchwalenia
Nazwa planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu (uchwały) 
nr i data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
1
21-03.2011
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator – zmiana tekstu planu i korekta rysunków - plan podstawowy
 
obowiązuje część dotycząca: Podolsza
korekta
2
26-02-2013
Korekta tekstu i rysunku planu
 
obowiązuje część dotycząca: Podolsza
3
26-03-2013
Zmiany częściowe – Zator, Podolsze, Grodzisko

rysunek planu - Podolsze          

obowiązuje część dotycząca Podolsza

jako zmiana do   
4 25.02.2014

Zmiana planu „Podolsze Graboszyce”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr LIII/415/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 1438
z dnia 07.03.2014r

jako zmiana do  
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
5 25.03.2014

Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr LIV/429/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 2073
z dnia 08.04.2014r

jako zmiana do   
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
6 29.09.2015

Zmiana planu dla terenu Palczowice-Smolice (W+Rł), Graboszyce (U9)

obowiązuje część dotycząca: Palczowic, Smolic

Uchwała nr XII/116/15
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz.6026 z dnia 19.10.2015 r.

7 24.11.2015

Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr. XV/139/15
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz.7671 z dnia 08.12.2015r

8 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

UCHWAŁA NR XLV/386/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dz.Urz.województwa malopolskiego poz.3372 z dnia 27.04.2018 r.

8a 29.11.2019 Korekta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

UCHWAŁA NR XV/85/19 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

9 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko UCHWAŁA NR XLV/385/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Dz.Urz.województwa małopolskiego poz.3371 z dnia27.04.2018
9a 29.11.2019 Korekta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko UCHWAŁA NR XV/84/19 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko
10  15.08.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zator - etap A
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR XLIX/412/18 z dnia 11 lipca 2018 r. DZ. URZ. WOJ Mał. poz.5374 z dnia 31.07.2018r.

11  31.01.2019

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B DZ. URZ. WOJ. 2019.1488

12 26.03.2019

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze

UCHWAŁA NR VII/35/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze

13 27.04.2021 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Palczowice i Smolice

UCHWAŁA NR XXXIII/191/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Palczowice i Smolice

 

..................................................................................

Uchwalona zmiana MPZP Palczowice i Smolice - dane przestrzenne - rysunek

Uchwalona zmiana MPZP Palczowice i Smolice - dane przestrzenne - legenda

Dane przestrzenne - GML - APP - po uchwaleniu

Rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator
 
l.p.
data uchwalenia
Zakres studium
Nr aktu
(uchwały)
1
28.12.2017
teren całej gminy Zator

UCHWAŁA NR XLI/358/17 (obowiązująca)

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZATOR - obowiązujące

RYSUNEK STUDIUM uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator (obowiązujący)

RYSUNEK STUDIUM KIERUNKI zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator (obowiązujący)

  Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji
 
l.p.
Nazwa planu
Uchwała Rady Miejskiej
zawiadomienia , ogłoszenia, obwieszczenia związane z realizacją uchwały, dane przestrzenne
1

Przystąpienie do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dotyczy obszaru miasta Zatora w jego granicach administracyjnych

UCHWAŁA NR XV/86/19 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

2.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

UCHWAŁA NR XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora  

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl