do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator wraz z komentarzem
 
l.p.
data uchwalenia
Nazwa planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu (uchwały) 
nr i data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
1
21-03.2011
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator – zmiana tekstu planu i korekta rysunków - plan podstawowy
 
obowiązuje część dotycząca: Podolsza
korekta
2
26-02-2013
Korekta tekstu i rysunku planu
 
obowiązuje część dotycząca: Podolsza
3
26-03-2013
Zmiany częściowe – Zator, Podolsze, Grodzisko

rysunek planu - Podolsze          

obowiązuje część dotycząca Podolsza

jako zmiana do   
4 25.02.2014

Zmiana planu „Podolsze Graboszyce”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr LIII/415/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 1438
z dnia 07.03.2014r

jako zmiana do  
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
5 25.03.2014

Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr LIV/429/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 2073
z dnia 08.04.2014r

jako zmiana do   
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
6 24.11.2015

Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice”

obowiązuje część dotycząca Podolsza

Uchwała nr. XV/139/15
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz.7671 z dnia 08.12.2015r

7 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

UCHWAŁA NR XLV/386/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dz.Urz.województwa malopolskiego poz.3372 z dnia 27.04.2018 r.

7a 29.11.2019 Korekta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

UCHWAŁA NR XV/85/19 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

8 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko UCHWAŁA NR XLV/385/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Dz.Urz.województwa małopolskiego poz.3371 z dnia27.04.2018
8a 29.11.2019 Korekta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko UCHWAŁA NR XV/84/19 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko
9  15.08.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zator - etap A
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR XLIX/412/18 z dnia 11 lipca 2018 r. DZ. URZ. WOJ Mał. poz.5374 z dnia 31.07.2018r.

10  31.01.2019

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B DZ. URZ. WOJ. 2019.1488

11 26.03.2019

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze

UCHWAŁA NR VII/35/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze

12 27.04.2021 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Palczowice i Smolice

UCHWAŁA NR XXXIII/191/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Palczowice i Smolice

 

..................................................................................

Uchwalona zmiana MPZP Palczowice i Smolice - dane przestrzenne - rysunek

Uchwalona zmiana MPZP Palczowice i Smolice - dane przestrzenne - legenda

Dane przestrzenne - GML - APP - po uchwaleniu

Rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator
 
l.p.
data uchwalenia
Zakres studium
Nr aktu
(uchwały)
1
29.09.2021
dokument ujednolicony - obszar całej gminy Zator
 
 
 
 
 
  Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji
 
l.p.
Nazwa planu / studium
Uchwała Rady Miejskiej
zawiadomienia , ogłoszenia, obwieszczenia związane z realizacją uchwały, dane przestrzenne
1.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

UCHWAŁA NR XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatorawraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 1344.2023 Burmistrza Zatora z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dane przestrzenne - GML - Uchwała o przystąpieniu

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

2.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru sołectwa Podolsze

UCHWAŁA NR XLIII/279/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru sołectwa Podolsze

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru sołectwa Podolsze
 

Dane przestrzenne - do Uchwały o przystąpieniu

3.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

UCHWAŁA NR LIII/346/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

 Dane przestrzenne - do Uchwały o przystąpieniu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

4.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszarów położonych w sołectwach Palczowice, Podolsze i Smolice

UCHWAŁA NR LX/422/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszarów położonych w sołectwach Palczowice, Podolsze i Smolice

Dane przestrzenne - do Uchwały o przystąpieniu

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl