do góry

Obwieszczenia

Znaleziono 32 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Obwieszczenie - Zawiadomienie BURMISTRZA ZATORA 2021-02-25

Obwieszczenie - Zawiadomienie BURMISTRZA ZATORA o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko

zobacz więcej

Postanowienie BURMISTRZA ZATORA 2021-02-25

postanowienie BURMISTRZA ZATORA o obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia

zobacz więcej

Obwieszczenie BURMISTRZA ZATORA 2020-12-30

Dotyczy sprawy DZ.6220.2.2.2020 - obwieszczenie BURMISTRZA ZATORA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego 2020-12-01

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 26 listopada 2020 r. decyzji nr 1331B12020 znak: WI-Xl.7840.17.17.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 2020-11-23

Dotyczy sprawy DZ.6740.1.2.2020 - wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.

zobacz więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Zatora 2020-10-23

Rozbudowa, przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Rozbiórka i budowa budynku magazynowego. Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych.

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza zatora 2020-09-21

Dotyczy sprawy DZ.6220.2.3.2020 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód z rzeki Skawy wraz z przebudową istniejącej infrastruktury na działkach nr 1,2,3 obr. 5 oraz 129/4, 247, 248 obręb 4 w miejscowości Zator.”

zobacz więcej

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia 2020-07-22

, że w dniu 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja znak: Wi-lV.747.1.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim - Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator - przekładka Przeciszów - opracowanie dokumentacji projektowej

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2020-07-21

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim – Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator – przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.1.2020 z dnia 10.06.2020 r. 2020-06-12

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku wodnego w Zatorze"

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl