do góry
Strona główna / Kultura i edukacja / Oświata / Granice obwodów dla szkół podstawowych w Gminie Zator

Granice obwodów dla szkół podstawowych w Gminie Zator

UCHWAŁA NR XXXI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator do nowego ustroju szkolnego

Lp.
Nazwa i siedziba szkoły
Granice obwodu
1
Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Zatorze,
ul. Kongresowa 11
oraz Filia w Łowiczkach, Łowiczki 1
miasto Zator, wieś Łowiczki,wieś Palczowice, wieś Rudze, wieś Trzebieńczyce w części położonej na lewym brzegu rzeki Skawy,
2
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach,
Graboszyce 125,
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Graboszycach
wieś Graboszyce - za wyjątkiem przysiółka Czarcza, wieś Grodzisko w części położonej na lewym brzegu rzeki Skawy,
3
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej,
Laskowa 3
 
wieś Laskowa, wieś Trzebieńczyce w części położonej na prawym brzegu rzeki Skawy, wieś Grodzisko w części położonej na prawym brzegu rzeki Skawy (klasy IV - VI), Graboszyce przysiółek Czarcza (klasy IV - VI)
4
Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Grodzisko 100
wieś Grodzisko w części położonej na prawym brzegu rzeki Skawy (klasy I-III), Graboszyce przysiółek Czarcza (klasy I-III)
5
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu,
Podolsze 200
wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Podolszu
wieś Podolsze
6
Szkoła Podstawowa
im. Aleksandra Kamińskiego
w Smolicach, Smolice 2
wieś Smolice
7
Gimnazjum Publiczne w Zatorze,
ul. Kongresowa 11
wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
miasto Zator, wieś Łowiczki, wieś Palczowice, wieś Smolice, wieś Laskowa, wieś Trzebieńczyce,wieś Rudze, wieś Grodzisko
 
8
 
Gimnazjum Publiczne
w Graboszycach, Graboszyce 125 
wchodzi w skład Zespołu Szkół
w Graboszycach
wieś Graboszyce
 
9
 
Gimnazjum Publiczne
w Podolszu, Podolsze 200
wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Podolszu
wieś Podolsze

[ Pełna treść Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 3 marca 2006r. ]

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl