do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 21 marca 2024r. 2024-03-27

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1551.2024
Burmistrza Zatora z dnia 21 marca 2024r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 21 marca 2024r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

I. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość:

 

Położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Minimalny czynsz

miesięczny

Cel dzierżawy

Palczowice

część dz. 5/10

KR1E/00017393/7

0,0006

312,61 zł

ustawienie automatu do sprzedaży usług pocztowych

W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

II. Czynsz uiszczany będzie co miesiąc na podstawie faktur VAT. Niezależnie od płaconego czynszu dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami związanymi z użytkowaniem gruntu (zobowiązania podatkowe).

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-03-25 16:30
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl