do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 kwietnia 2024 r. 2024-04-09

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1566.2024  
Burmistrza Zatora z dnia 4 kwietnia 2024 r.   

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Podolszu, będącej własnością Gminy Zator, obejmującej działkę 190/7
o pow. 0,0068 ha, powstałą z podziału działki nr 190/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00024399/1. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, obejmującej działki 190/2 o pow. 0,0937 ha i 190/3 o pow. 0,0618 ha, położonej w Podolszu. Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość położona jest w terenie dróg wewnętrznych (KDW).

II. Cena nieruchomości: 3 480,00 zł netto,słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych

     Cena nieruchomości brutto wynosi: 4 280,40 zł.

 Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie koszty podziału, wyceny oraz zakupu map wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych w łącznej wysokości 3 136,50 zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 106 w godzinach pracy Urzędu, tel. 8412215 w. 19.

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-04-09 10:38
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl