do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 12 lutego 2024 r. 2024-02-15

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zmianami), realizując Uchwałę Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 34a w Zatorze, zmienioną Uchwałą Nr LXVI/467/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2023 r.,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zator, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ulicy Kolejowej 34a w Zatorze , tj.:

–  lokal mieszkalny nr 9 w klatce A o powierzchni użytkowej 42,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,13 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej - w tym w gruncie o powierzchni ogólnej 0,3010 ha, stanowiącym działkę nr 162- obręb 2 Zator, wynoszącym 0,02285 części.

Lokal usytuowany jest na II piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc.

Cena lokalu 191 000,00 zł, słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych.

II. Sprzedaż lokalu następuje na rzecz najemcy, z którym najem nawiązany jest na czas nieoznaczony i któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu zgodnie z art.34 ust.1, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

III. Sprzedaż lokalu nastąpi za gotówkę. Należność za nabywany lokal płatna będzie jednorazowo przed spisaniem umowy notarialnej.

IV. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy udzielona zostanie bonifikata od podanej w pkt I ceny lokalu, która do 31 maja 2024 r. wynosi 95% ceny lokalu.
W związku z tym cena sprzedaży
lokalu 9 w klatce A wynosi 9 550,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

V. Warunkiem udzielenia bonifikaty nabywcy lokalu jest brak zaległości w opłatach za czynsz za wynajmowany lokal.

VI. Nabywca lokalu ponosi koszty wyceny lokalu, opłat związanych z zawarciem umowy notarialnej oraz z założeniem księgi wieczystej.

VII. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbędzie nabyty z bonifikatą lokal lub wykorzysta go na cel inny niż mieszkaniowy, przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, chyba że w okresie 5 lat od nabycia lokalu mieszkalnego zbędzie ten lokal osobie trzeciej.

VIII. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IX. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej w pkt I cenie, tj.

- którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z tytułu cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercami, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim

w Zatorze, pok. nr 106 w godzinach pracy Urzędu, tel. 33 8412215 w.19.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
zarządzenienr 1526.2024.doc zarządzenienr 1526.2024.doc 24-02-15 09:50 14.5KB zarządzenienr 1526.2024.doc pobierz

Wprowadził: Jarosław Momot 2024-02-15 09:48
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl