do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 12 lutego 2024 r. 2024-02-15

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej

w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.344 z późn. zmianami/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Zatorze – obręb 7, będącej własnością Gminy Zator, obejmującej działkę 40/181 o pow. 0,0065 ha, powstałej z podziału działki nr 40/177, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00024116/4. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, obejmującej działkę 40/98 o pow. 0,0494 ha, położonej w Zatorze – obręb 7. Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość położona jest w terenie dróg publicznych klasy dojazdowej. W terenie nieruchomość nie obejmuje istniejącego pasa drogowego ul. Księstwa Zatorskiego. Na dzień sprzedaży działki 40/181 obowiązywać będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr LXVII/472/24 Rady Miejskiej w Zatorze w dniu 23.01.2024 r., w którym przeznaczenie dla w/w działki nie ulegnie zmianie.

II.Cena nieruchomości : 4 650,00 zł netto, słownie : cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych

Cena nieruchomości brutto wynosi  5 719,50  zł.

Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie koszty podziału, wyceny oraz zakupu map wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych w łącznej wysokości 3259,50 zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 106 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Zarządzenie 1525.2024.docx Zarządzenie 1525.2024.docx 24-02-15 09:47 8.37KB Zarządzenie 1525.2024.docx pobierz

Wprowadził: Jarosław Momot 2024-02-15 09:42
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl