do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory sołeckie i osiedlowe 2019

Wybory sołeckie i osiedlowe 2019

 

Informacja Burmistrza Zatora

Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Osiedli miasta i gminy Zator za złożone zgłoszenia wyborcze.

I. W oparciu o zarejestrowane listy kandydatów i na podstawie statutów sołectw, Gminna Komisja Wyborcza ustaliła, że nie ma konieczności przeprowadzenia głosowań na sołtysów i rady sołeckie w sołectwach: Graboszyce, Grodzisko, Łowiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze i Smolice.

Natomiast, ze względu na brak zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich w Laskowej i Trzebieńczycach wybory odbędą się na zwołanych w tym celu na dzień 12 kwietnia 2019 r. wyborczych zebraniach wiejskich:

- godz. 16:30 - Dom Kultury w Trzebieńczycach

- godz. 18:30 - Szkoła Podstawowa w Laskowej.

II. W oparciu o zarejestrowane listy kandydatów i na podstawie statutów osiedli, Gminna Komisja Wyborcza ustaliła, że nie ma konieczności przeprowadzenia głosowań na przewodniczących i członków zarządów osiedli: Bugaj, Morysina i Podlipki oraz przewodniczącego zarządu Osiedla Królewiec.

Natomiast, ze względu na zgłoszenia większej liczby kandydatów, wybory na członków zarządów osiedli Centrum i Królewiec odbędą się w zaplanowanym terminie tj. w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) w godz. 14:00 – 17:00:

- Osiedle Centrum  (wybory przewodniczącego i zarządu osiedla) - Regionalny Ośrodek Kultury im. Jana Matejki w Zatorze,

- Osiedle Królewiec (wybory zarządu osiedla) - Hala Sportowa ZSO w Zatorze.

Serdecznie zapraszam mieszkańców osiedla Centrum i Królewiec oraz sołectw Laskowa i Trzebieńczyce do udziału w w/w zebraniach wyborczych, jak również gratuluję wszystkim już  wybranym sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli oraz członkom rad sołeckich i zarządów osiedli.

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Zatora

/-/ Mariusz Makuch

Protokoły i uchwały zebrań wiejskich oraz osiedlowych ws. wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących osiedli i zarządów osiedli

 1. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wiejskim sołectwa Trzebieńczyce w dniu 12 kwietnia 2019 r. dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Trzebieńczyce
 2. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wiejskim sołectwa Trzebieńczyce W dniu 12 kwietnia 2019 r. dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Sołtysa sołectwa Trzebieńczyce
 3. Uchwała Nr 1/I/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa Trzebieńczyce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Trzebieńczyce
 4. Uchwała Nr I/2/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa Trzebieńczyce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Rady Soleckiej sołectwa Trzebieńczyce
 5. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wiejskim sołectwa Laskowa w dniu 12 kwietnia 2019 r. dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Laskowa
 6. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wiejskim sołectwa Laskowa W dniu 12 kwietnia 2019 r. dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Sołtysa sołectwa Laskowa
 7. Uchwała Nr 1/I/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa Laskowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Laskowa
 8. Uchwała Nr I/2/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa Laskowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Rady Soleckiej sołectwa Laskowa
 9. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W MIEŚCIE ZATOR w WYBORACH ZARZĄDU OSIEDLA CENTRUM
 10. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W MIEŚCIE ZATOR w WYBORACH PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA CENTRUM
 11. Uchwała Nr I/1/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Centrum z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Centrum
 12. Uchwała Nr I/2/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Centrum z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Zarządu Osiedla Centrum
 13. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W MIEŚCIE ZATOR w WYBORACH ZARZĄDU OSIEDLA KRÓLEWIEC
 14. Uchwała Nr I/1/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Królewiec z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Zarządu Osiedla Królewiec

Zarządzenia Burmistrza Zatora dotyczące wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących osiedli i zarządów osiedli w kadencji 2019 - 2024

 1. ZARZĄDZENIE Nr 89.2019 Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach Gminy Zator
 2. ZARZĄDZENIE NR 90.2019 Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyborów zarządów osiedli W Gminie Zator 
 3. ZARZĄDZENIE nr 91.2019 Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 r. W sprawie: określenia zadań i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz Soleckich Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach Gminy Zator 
 4. ZARZĄDZENIE Nr 92.2019 Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia Wyborów sołtysów i członków rad soleckich W Gminie Zator zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r. 

Ogłoszenia Burmistrza Zatora

 1. Informacja Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 roku nt. ustalonej liczby członków poszczególnych radach sołeckich na terenie Gminy Zator 
 2. Informacja Burmistrza Zatora z dnia 18 marca 2019 roku nt. ustalonej liczby członków poszczególnych zarządów osiedli na terenie Gminy Zator 
 3. OGŁOSZENIE : Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla Centrum celem wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
 4. OGŁOSZENIE: Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla Królewiec celem wyborów Zarządu Osiedla
 5. OGŁOSZENIE: Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Laskowa
 6. OGŁOSZENIE: Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Trzebieńczyce
 7. OGŁOSZENIE: Burmistrz Zatora, zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu Osiedla Królewiec, zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Królewiec w celu wyboru Zarządu Osiedla
 8. OGŁOSZENIE Burmistrz Zatora, zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu Osiedla Centrum, zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Centrum w celu wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla

Uchwały i ogłoszenia Gminnej Komisji Wyborczej

 1. Uchwała nr 1.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 19 marca 2019 r. ws. wzorów i formularzy zgłoszeń.
 2. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH 
 3. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW OSIEDLI
 4. Uchwała nr 2.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Laskowa
 5. Uchwała nr 3.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzebieńczyce
 6. Uchwała nr 4.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Graboszyce
 7. Uchwała nr 5.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Grodzisko
 8. Uchwała nr 6.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łowiczki
 9. Uchwała nr 7. 2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Palczowice
 10. Uchwała nr 8. 2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Podolsze
 11. Uchwała nr 9. 2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rudze
 12. Uchwała nr 10. 2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Smolice
 13. Uchwała nr 11.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla na terenie miasta Zatora na Osiedlu Bugaj
 14. Uchwała nr 12.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla na terenie miasta Zatora na Osiedlu Morysina
 15. Uchwała nr 13.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla na terenie miasta Zatora na Osiedlu Podlipki
 16. Uchwała nr 14.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie rejestracji i ogłoszenia list kandydatów na Przewodniczącego oraz kandydatów na członków Zarządu Osiedla Centrum w wyborach zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2019 r.
 17. Uchwała nr 15.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: nie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Królewiec
 18. Uchwała nr 16.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: rejestracji i ogłoszenia listy kandydatów członków Zarządu Osiedla Królewiec w wyborach zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2019 r.
 19. Uchwała nr 17.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wzoru i wydruku protokołów wyników głosowania w wyborach Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli Miasta Zator zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2019 r.
 20. Uchwała nr 18.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wzoru i wydruku kart do głosowania w wyborach Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli Miasta Zator zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2019 r.
 21. Uchwała nr 19.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wzoru protokołów wyników głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Laskowa i Trzebieńczyce ogłoszonych na dzień 12 kwietnia 2019 r.
 22. Uchwała nr 20.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia zbiorczych wyników wyborów Przewodniczących oraz Zarządów Osiedli Miasta Zator zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2019r.
 23. Uchwała nr 21.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Zatorze z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia zbiorczych wyników wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich ogłoszonych na dzień 12 kwietnia 2019r.

 

Znaleziono 17 wiadomości.

 • 1
 • 2

WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH I ZARZĄDÓW OSIEDLI NA TERENIE MIASTA I GMINY ZATOR 2019-04-14

Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Osiedli miasta i gminy Zator za złożone zgłoszenia wyborcze.

OGŁOSZENIE : Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla Centrum celem wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla 2019-04-10

13 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.

OGŁOSZENIE: Ogólne Zebranie mieszkańców Osiedla Królewiec celem wyborów Zarządu Osiedla 2019-04-10

13 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w Hali Sportowej ZSO w Zatorze

OGŁOSZENIE: Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Laskowa 2019-04-10

w Szkole Podstawowej w Laskowej w dniu 12 kwietnia 2019 r. (tj. piątek)

OGŁOSZENIE: Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Trzebieńczyce 2019-04-10

w Domu Kultury w Trzebieńczycach w dniu 12 kwietnia 2019 r. (tj. piątek)

Informacja Burmistrza Zatora 2019-04-06

Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Osiedli miasta i gminy Zator za złożone zgłoszenia wyborcze.

Wybory sołeckie i rad osiedlowych 2019 2019-03-20

Wybory sołeckie na terenie Gminy Zator

 • 1
 • 2
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl