do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza W wyborach Burmistrza Zatora zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie MKW w Zatorze o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenia MKW o obsadzeniu mandatów radnego bez głosowania w okręgach 2,5,6,7,12,14

INFORMACJA O PIERWSZYCH POSIEDZENIACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE, OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Zarządzenie komisarza o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacja Burmistrza Zatora o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców tylko w 1 gminie poniżej 20.000 mieszkańców

Dokumenty związane ze zgłoszeniem do terytorialnych komisji wyborczych

Dokumenty związane ze zgłoszeniem do komisji obwodowych

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych w gminach liczących do 20.000 mieszkańców 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krakowie III o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampanii wyborczej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Wyborco, sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl