do góry

Graboszyce

Główne informacje

 • średnia wysokość - 263 m n. m. p.,
 • powierzchnia wsi - 6,04 km2,
 • liczba mieszkańców - 785

Wykaz zabytków na terenie wsi Graboszyce

Statut sołectwa Graboszyce

Zmiana statutu sołectwa 

Radny: 

 • dr inż.Stanisław ORLICKI  - Przewodniczący Rady Miejskiej

Sołtys

 • Józef Semik

Rada Sołecka

 • Płonka Andrzej
 • Gębacz Janusz
 • Drożdż Dariusz
 • Świdergał Grzegorz
 • Mucha Tadeusz
 • Adamik Janina
 • Szetlak Kazimiera

KGW Graboszyce

Przewodnicząca - Barbara Witkowska

Wieś położona na progu Pogórza Karpackiego, na lewym brzegu Skawy, przy szosie do Wadowic. W XIII w. stanowiła własność klasztoru Benedyktynek w Staniątkach k/Krakowa, w XV w. była własnością sędziego oświęcimskiego Jana Strzesza, następnie Rudzkich, w XIV w. sekretarza królewskiego Dionizego Dziwisza Brandysa i jego syna Aleksego, od 1624r. w posiadaniu Jana Cichockiego i kolejno: Porębskich, Krasińskich, Russockich, Sołtyków, Breitfeldów, ostatnio do 1939r. Chrząszczów.

We wsi tuż przy szosie znajduje się renesansowy dwór obronny zbudowany ok. 1575 r. przez Dziwisza Brandysa (prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego). W latach 1835-50 gruntownie odrestaurowany staraniem hr. Sołtyka i jego żony. Konserwowany przez następnych właścicieli przetrwał w dobrym stanie do zakończenia wojny. Murowany dwór, przykryty mansardowym dachem otacza założony przez Sołtyków park ze starym pomnikowym drzewostanem. Obok wyraźnie widoczny zarys fosy i stały mostek w miejscu zwodzonego oraz zabudowania gospodarcze w ruinie. Obecny stan tej szesnastowiecznej budowli wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, a otoczenie uporządkowania.

Pośrodku wsi – znajduje się zabytkowy kościółek p.w. św. Andrzeja z ok.l585r. w miejscu wcześniejszego czternastowiecznego, drewniany, zbudowany w stylu śląsko-małopolskim o konstrukcji zrębowej z wieżą „na słup". Wewnątrz kościoła wczesnobarokowy ołtarz główny. Obok kościoła grób Chrząszczów, ostatnich właścicieli Graboszyc. Na placu obok szkoły, na niewielkim wzniesieniu rośnie lipa - wiek ok. 180 lat, hipotetycznie związana z przemarszem wojsk napoleońskich w 1812r.

MŁODZIEŻOWY KLUB ŚRODOWISKOWY w GRABOSZYCACH
działalność finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator na rok 2016
Dom Ludowy w Graboszycach
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - odbywaja się według harmonogramu ustalonego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Więcej informacji kliknij >>>>TUTAJ

Znaleziono 60 wiadomości.

Nowe wozy strażackie w Gminie Zator 2018-12-13

Dwa nowe wozy strażackie w Gminie Zator dla OSP Graboszyce i OSP Podolsze

zobacz więcej

Nowy wóz strażacki OSP Graboszyce 2018-12-12

Poświęcenie nowego wozu strażackiego OSP Graboszyce

zobacz więcej

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 2018-12-04

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

zobacz więcej

Szanowni Państwo Rolnicy i Gospodarze 2018-09-09

Obchody święta Plonów to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych. W ciągu wieków dożynki mocno zakorzeniły się w tradycji naszego narodu.

zobacz więcej

Informacja w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Graboszyce 2018-09-03

Graboszyce to kolejne sołectwo na terenie gminy Zator, w którym wprowadzono nazwy ulic.

zobacz więcej

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce 2018-05-22

Informujemy, że z dniem 12.05.2018 r. weszły w życie nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce.

zobacz więcej

Badanie ankietowe dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Zator 2018-04-10

W dniach 4 kwietnia – 12 maja br., ankieterzy odwiedzą Państwa w domach i zapytają m.in. jak często i jakimi środkami transportu podróżują Państwo do szkoły lub pracy, a także o preferencje i oczekiwania, w stosunku do publicznego transportu zbiorowego, z usług którego Państwo korzystacie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

zobacz więcej
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Plan Odnowy Gminy Graboszyce.pdf Plan Odnowy Gminy Graboszyce.pdf 15-02-19 15:29 95.28KB Plan Odnowy Gminy Graboszyce.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl