do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/03 - Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

DI/03 - Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI DI/03
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
z drogi publicznej lub wewnętrznej. We wniosku należy podać lokalizację działki inwestora, nazwę drogi z której ma być wykonany zjazd, sposób wykorzystywania działki, a także planowany sposób budowy/przebudowy zjazdu.
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z zaznaczoną proponowaną lub istniejącą lokalizacją zjazdu.
3. Mapa ewidencyjna dla przedmiotowej działki i działki drogowej
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (82 zł) w przypadku spraw niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym
5.Pisemna zgoda wszystkich właścicieli działki / działek których dotyczy wniosek (zgodnie ze wzorem).
6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do działki/działek – dokument należy dostarczyć na żądanie Urzędu Miejskiego w przypadku niezgodności danych we wniosku z posiadaną ewidencją gruntów.
Formularze do pobrania: Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Biurze Obługi Mieszkańca lub ze strony internetowej www.zator.pl (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 82 zł w przypadku spraw niezwiązanych
z budownictwem mieszkaniowym.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23 lub 13
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji (drogi publiczne) lub pisma (drogi wewnętrzne) w sprawie lokalizacji lub przebudowy zjazdu
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Uwagi: Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
Na podstawie dołączonych do wniosku pisemnych zgód wszystkich właścicieli działki / działek których dotyczy wniosek, dokument zostanie wydany wyłącznie wnioskodawcy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.doc DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.doc 22-10-03 13:46 44KB DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.doc pobierz
DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.pdf DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.pdf 22-10-03 13:45 301.6KB DI-03 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.pdf pobierz
oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania.pdf oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania.pdf 21-11-26 10:53 212.17KB oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania.pdf pobierz
oświadczenie.pdf oświadczenie.pdf 21-11-26 07:24 459.87KB oświadczenie.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl