do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Informacja o możliwości przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-08-03

Informacja o możliwości przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gmina może przedłużyć okres  wypłaty  świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni  w przypadku  zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:  

1)   posiada  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie,   o  którym  mowa  w  art.  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz   z 2022 r. poz. 558)  

-  przysługuje  za  osobę  niepełnosprawną,  za  osobę  sprawującą  nad  nią  opiekę  i  za  każde  małoletnie dziecko tych osób; 

 W przypadku dokumentów wymienionych w pkt 1 wymagane jest polskie lub ukraińskie  orzeczenie  o  niepełnosprawności / stopniu  niepełnosprawności.   Dokument  potwierdzający  niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności  winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Osoby sprawujące  opiekę winny przedłożyć akty urodzenia dzieci. 

2)   posiada  dokument  potwierdzający  I  lub  II  stopień  niepełnosprawności  wydany  w  ramach  ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności   

-  przysługuje  za  osobę  niepełnosprawną,  za  osobę  sprawującą  nad  nią  opiekę  i  za  każde  małoletnie dziecko tych osób;  

 W przypadku dokumentów potwierdzających I lub II stopień niepełnosprawności wymagane  jest  polskie  lub  ukraińskie  orzeczenie  o  niepełnosprawności/stopniu  niepełnosprawności.  Dokument  potwierdzający  niepełnosprawność  wydany  w  ramach  ukraińskiego  systemu  orzekania o niepełnosprawności  winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza  przysięgłego. Osoby sprawujące opiekę winny przedłożyć akty urodzenia dzieci. 

3)   ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);  

4)   jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia   

-  przysługuje  za  kobietę  w  ciąży  i  za  każde  jej  małoletnie  dziecko  lub  za  opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;  

 W przypadku wnioskowania o przedłużenie świadczenia przez kobietę w ciąży lub osobę  wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia należy okazać kartę ciąży/zaświadczenie lekarskie  potwierdzające ciążę wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej. Osoba wychowującą  dziecko do 12 miesiąca życia winna przedłożyć akt urodzenia dziecka. 

5)   samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci  - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;  

 Przysługuje na dzieci własne. Osoba wychowującą dzieci winna przedłożyć akty urodzenia  dzieci. 

6)   jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy   

- przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.  

W  przypadku  przedłużenia  świadczenia  przysługującego  za  małoletniego,  za  opiekuna  tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna  tymczasowego,   konieczne  do  weryfikacji  stanu  prawnego  jest  postanowienie  sądowe   o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego. 

W  przypadku  osób  małoletnich  art.  25a  ust.  1  ustawy  mówi,  że:  „Małoletni  obywatel  Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej  faktyczną  pieczę  nad  nim,  oraz  małoletni  obywatel  Ukrainy,  który  przybył  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  przed  przybyciem  był  umieszczony  w  pieczy  zastępczej   na terytorium Ukrainy, podlega wpisowi do ewidencji, zwanej dalej ,,ewidencją małoletnich”.  Osoby sprawujące tymczasową opiekę winny przedłożyć akty urodzenia swoich dzieci. 

Wniosek o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku  zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy składa się na formularzu według  wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom  Ukrainy  przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  związku  z  działaniami  wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, obowiązującym od 30 kwietnia 2022 r.  (druk   w załączeniu). 

Na  formularzu  wniosku  należy  zaznaczyć  pole  –  przedłużenie  przyznania  oraz  uzupełnić  uzasadnienie przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 120 dni

Wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia dla osób spełniających wyżej wymienione  warunki należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu 120 dni pobytu – w nieprzekraczalnym  terminie do 31 sierpnia 2022 roku. 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust 1e Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa każdy kolejny wniosek o świadczenie pieniężne składa się   w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.  

Wniosek  o  świadczenie  pieniężne  złożony  z  uchybieniem  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1e,  pozostawia się bez rozpoznania.   

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
karta.pdf karta.pdf 22-08-03 10:29 513.2KB karta.pdf pobierz
RODO wnioski.pdf RODO wnioski.pdf 22-08-03 10:29 145.11KB RODO wnioski.pdf pobierz
wniosek.pdf wniosek.pdf 22-08-03 10:29 411.36KB wniosek.pdf pobierz

Rezolucja Burmistrza Zatora i Rady Miejskiej w Zatorze

Rezolucja Burmistrza Zatora i Rady miejskiej w języku ukraińskim - obrazek z treścią niedostępną dla osób z niepełnosprawnościami wzroku Rezolucja Burmistrza Zatora i Rady Miejskiej - wersja niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
Wprowadził: Robert Bonar 2022-08-03 10:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl