do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2023-09-18


OGŁOSZENIE

w dniu 26 września 2023 r.  o godz. 8.30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze
odbędzie  się  posiedzenie wspólne   Komisji   Budżetu  i Finansów Gminy,   
Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   Rady Miejskiej w Zatorze.


              
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.           
3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
    1) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu przez Gminę Zator
    2) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zator;
    3) zmiany uchwały Nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Zator do Stowarzyszenia Dolina Karpia – lokalnej grupy działania funkcjonującej na terenie gmin: Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Przeciszów, Polanka Wielka i Osiek oraz wyznaczenia przedstawiciela na Walne Zebranie Członków;
    4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
    5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
    6) zmiany Uchwały Nr LV/374/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej;
    7) zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
    8) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator;
    9) ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
    10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  ich przebiegu, zgodnie z załącznikiem  graficznym.
4. Wolne wnioski, komunikaty  i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.Projekty uchwał dostępne  są  w BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Wprowadził: Marta Fabin 2023-09-18 09:42
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl