do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2022-03-21

OGŁOSZENIE

w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 9. 00

w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
 3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.;
  2. współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sześciu istniejących przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr DK28 i DK44 oraz w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną i powiatową w Gminie Zator”;
  3. zmiany Uchwały Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2021 w sprawie opłaty miejscowej w 2022 roku;
  4. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku;
  5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2022 roku;
  6. dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022 r.;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator.
 4. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

 

Wprowadził: Marta Fabin 2022-03-21 11:46
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl