do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2021-11-22

 

OGŁOSZENIE

W dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym

odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Gminy,

Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska,

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zator;
  2. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok;
  3. przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Promocja produktów żywnościowych wysokiej jakości z Województwa Małopolskiego, w tym regionalnych, tradycyjnych oraz rekomendowanych do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska”;
  4. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zatorze i objęcie nowych udziałów przez Gminę Zator,
  5. zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
  6. zmiany uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą nr XVII/113/09 z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  7. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
  9. dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2021r.;
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
  11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zatora;
  12. zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Zator;
  13. powołania komisji doraźnej do opracowania zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze.
 4. Wolne Wnioski, komunikaty i zapytania.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

Osoby zainteresowane  udziałem w posiedzeniu, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 338412215 w.  35  (informatyk  Urzędu Miejskiego w Zatorze), w celu  otrzymania  danych logowania umożliwiających udział  w posiedzeniu z wykorzystaniem  internetowej platformy komunikacyjnej.

Wprowadził: Marta Fabin 2021-11-22 13:11
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl