do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Zatorze kadencji 2024 -2029 2024-05-07

W dniu 6.05.2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Zatorze, na której nowo wybrani radni oraz Burmistrz Zatora złożyli ślubowanie. Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Sesję otworzyła Pani Bogusława Mularczyk, która powitała zebranych gości, stwierdziła prawomocność obrad oraz przedstawiła porządek pierwszej sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

W pierwszym punkcie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze Pani Maria Kobylańska wręczyła nowym  radnym  oficjalne zaświadczenia  o wyborze. Radnymi kadencji 2024 - 2029 zostali:  Joanna Bałys Warzecha, Tomasz Bulek, Barbara Cygan, Urszula Dąbrowska, Barbara Galus, Katarzyna Jabcoń, Agnieszka Kuzia, Łukasz Momot, Bogusława Mularczyk, Bernadeta Romanowska, Magdalena Rybak, Stanisław Orlicki, Dorota Siwek, Krystian Szczygieł i Tadeusz Świergosz. Następnie radni złożyli ustawową rotę ślubowania. Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Zatorze, którym jednogłośnie w głosowaniu tajnym został Pan Stanisław Orlicki. Nowo wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie dalszej części obrad sesji Rady Miejskiej w Zatorze. Kolejno wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym w głosowaniu tajnym jednogłośnie została Pani Agnieszka Kuzia.


Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Panu Szymonowi Matyji oficjalne  zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Zatora, który przed Radą Miejską w Zatotrze i zaproszonymi gośćmi złożył ślubowanie:
„Obejmując Urząd Burmistrza Zatora, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz Zatora na ręce wszystkich nowo wybranych Radnych złożył serdeczne gratulacje i zaprosił do współpracy: "Rzeka jest silna swoimi dopływami. Rzeką jest nasza Gmina, a dopływami my - jej Mieszkańcy. Liczę na współpracę, by nasza Mała Ojczyzna się rozwijała." Podziękował również ustępującemu Burmistrzowi Mariuszowi Makuchowi za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Zator oraz najbliższej Rodzinie i wpółpracownikom za udzielone codzienne wsparcie.
Gratulacje dla Burmistrza złożyli wszyscy Radni Rady Miejskiej w Zatorze, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz zaproszeni goście.

 

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-05-07 16:31
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl