do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 25 lipca 2022r. 2022-07-26

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1061.2022
Burmistrza Zatora z dnia 25 lipca 2022r.

 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
 z dnia 25 lipca 2022r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

I. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość:

Położenie

Nr  działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [m2]

Minimalny czynsz

miesięczny

Termin płatności

Cel dzierżawy

Zator

dz. 60/8 obr 2

KR1E/00062735/7

garaż

o powierzchni 17,4m2

35,00 zł

+ VAT

do

10 dnia miesiąca

garaż

 

W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

II. Niezależnie od płaconego czynszu, dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami podatkowymi.

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

Wprowadził: Robert Bonar 2022-07-26 11:41
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl