do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora 2017-02-22

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zatorze, Uchwały Nr XXX/275/17 z dnia 7 luty 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, granice obszaru objętego planem zostały przedstawione na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, w terminie do dnia 17 marca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Uchwała o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora jest dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zator: https://www.zator.pl/.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). 

Burmistrz Zatora

Wprowadził: Karol Matyjasik 2017-02-22 13:56
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl