do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 22 listopada 2021r. 2021-11-22

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

 z dnia 22 listopada 2021r.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat,
w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

 

I. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość:

Położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Minimalny czynsz

miesięczny

Cel dzierżawy

Zator

obr. 4

część dz. 310/11

KR1E/00024116/4

0,0040

50,00 zł

+ VAT

parking dla autobusów szkolnych

 W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

II. Niezależnie od płaconego czynszu, którego termin zapłaty upływać będzie
z końcem września danego roku (czynsz płatny jednorazowo w stosunku rocznym) dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami związanymi z użytkowaniem gruntu (zobowiązania podatkowe).

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

Wprowadził: Jarosław Momot 2021-11-22 13:47
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl