do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

LXI sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2023-09-18

OGŁOSZENIE
 w dniu  26 września 2023 r. o godz. 13.00   
 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze
odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Sprawozdanie Burmistrza Zatora z pracy między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Zatora z realizacji zadań za okres od stycznia do czerwca 2023 r.
6. Półroczne sprawozdanie z obrotu nieruchomościami gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII/54/07  z dnia 29 maja 2007 r.               
7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu przez Gminę Zator;
 2) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zator;
3) zmiany uchwały Nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Zator do Stowarzyszenia Dolina Karpia – lokalnej grupy działania funkcjonującej na terenie gmin: Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Przeciszów, Polanka Wielka i Osiek oraz wyznaczenia przedstawiciela na Walne Zebranie Członków;
 4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
 5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
6) zmiany Uchwały Nr LV/374/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej;
7) zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
8) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zator;
9) ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  ich przebiegu, zgodnie z załącznikiem  graficznym.
8. Wolne wnioski, komunikaty  i zapytania.
9. Zakończenie obrad  LXI sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne   w BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html 
Wprowadził: Marta Fabin 2023-09-18 09:38
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl