do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

LVI Sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2023-03-21

OGŁOSZENIE
 w dniu 30 marca 2023 r. o  godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Miejskiego  w Zatorze
odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Zatorze


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
5. Analiza systemu  oświaty  w Gminie Zator.
6. Dyskusja na temat budynku dworca kolejowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej   w Zatorze – możliwości zagospodarowania, kierunki działania, planowane inwestycje.
7. Przyjęcie sprawozdania z udzielonych w 2022 roku zamówień publicznych o wartości pow. 30 000 Euro.
8. Informacja  o gospodarce wodno-ściekowej w Gminie Zator.
 9. Analiza gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator.
10. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1)  zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia  31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator;
2)  nadania nazw ulic w sołectwie Podolsze oraz w mieście Zator, gmina Zator;
3)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2023 roku;
4)  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Oświęcimskiego  na dofinansowanie  zakupu mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w roku 2023;
5)  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2023 roku;
6)  dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022 r.;
7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
8)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Zator;
9)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1812 - ul. Bugajska w Zatorze w km: 1+778 – 1+865.
11. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Zatorze.                                                 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

l


Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Wprowadził: Marta Fabin 2023-03-21 12:37
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl