do góry

Zamówienia publiczne

Znaleziono 611 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna >
 • Ostatnia »

DI.271.9.2023 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator, w okresie od 1 stycznia 202 2023-10-23

DI.271.9.2023 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

DI.271.9.2023 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 2023-10-23

DI.271.9.2023 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

DI.271.9.2023 Informacja o zmianie dokumentacji postępowania pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 2023-10-11

DI.271.9.2023 Informacja o zmianie dokumentacji postępowania pn: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

DI.271.10.2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator. 2023-09-26

DI.271.10.2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator.

DI.271.10.2023 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator. 2023-09-22

DI.271.10.2023 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator.

DI.271.10.2023 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator. 2023-09-22

DI.271.10.2023 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator.

DI.271.9.2023 „Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku” 2023-09-20

DI.271.9.2023 „Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”

DI.271.10.2023 Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator 2023-09-19

DI.271.10.2023 Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator

DI.271.10.2023 Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator 2023-09-07

DI.271.10.2023 Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator

Aktualizacja z dnia 06.09.2023 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 2023-09-06

Aktualizacja z dnia 06.09.2023 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna >
 • Ostatnia »
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl