do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy budowy obwodnicy Zatora, Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781. 2020-07-24

W dniu 23.07.2020 r. nastąpiło w Zarządzenie Dróg Wojewódzkich otwarcie ofert na budowę obwodnicy Zatora, Podolsza.

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyłonienia Wykonawcy budowy Obwodnicy Zatora, Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 – swoje oferty złożyło 10 firm z czego najtańszą ofertę złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  (21 740 000 zł brutto), a najdroższą firma Mota-Engil Central Europe S.A. (32 296 167,10 zł brutto). Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył środki na wykonanie powyższego zadania w kwocie 30 994 000,00 zł brutto.

Wykonanie obwodnicy jest planowane w okresie 13 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na kontynuacji i dokończeniu robót budowlanych obejmujących budowę obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu DW 781. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z budową nowego przebiegu DW 781 stanowiącego obwodnicę Zatora, Podolsza wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie niewykonanych robót budowlanych obejmujących w szczególności realizację następujących prac:

 1. a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
 2. b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 3. c) nasadzenia uzupełniające;
 4. d) roboty ziemne (wykopy, nasypy);
 5. e) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę (w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu);
 6. f) budowa obiektów mostowych: wiaduktu nad linią kolejową oraz trzech małych mostów na potoku Rudzianka,w tym dokończenie jednego małego mostu nad potokiem (rowem) wraz z odcinkową korektą przebiegu potoku Rudzianka;
 7. g) budowa nowych skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę (w tym jednego ronda) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną obwodnicą i budową dróg łączących obwodnicę z układem dróg istniejących;
 8. h) budowa dróg serwisowych;
 9. i) budowa poboczy;
 10. j) budowa, przebudowa chodników;
 11. k) budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
 12. l) budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami (w tym: budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej);
 13. m) budowa, przebudowa przepustów drogowych wraz z dostosowaniem do przejścia dla zwierząt drobnych;
 14. n) budowa urządzeń wynikających z ochrony środowiska (w tym: ekranów akustycznych, urządzeń naprowadzających na przejścia dla zwierząt i zabezpieczających przed wchodzeniem płazów na jezdnię);
 15. o) zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych – na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
 16. p) budowa, przebudowa oświetlenia drogi;
 17. q) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 18. r) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;
 19. s) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczególności: ornitologicznego i herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej;
 20. t) zapewnienie nadzoru archeologicznego;
 21. u) roboty wykończeniowe i porządkowe;
 22. v) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
 23. w) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;
 24. x) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
 25. y) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie;

źródło informacji: https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=4566

 

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-07-24 15:01
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl