do góry

Podolsze

Główne informacje

 • średnia wysokość 226 m n.p.m.,
 • powierzchnia 10,85 km 2,
 • Liczba mieszkańców - 1416

Imprezy i wydarzenia kulturalne w 2016 roku:

 • 1 czerwca - „Baśniolandia ”- baśniowe zabawy i konkursy Dom Ludowy w Podolszu – godz.14.30-15.30
 • 9-10 lipca – Piknik Sportowy z LKS
 • 28. sierpnia - Rodzinne Popołudnie w Podolszu, „Rymy Cymy”- w wykonaniu Studia Yapa z Krakowa, kolorowe tańce, zabawy, konkursy, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.16.00-18.00, Plac zabaw na Podjarkach organizatorzy:Rada sołecka wsi Podolsze, KGW Podolsze, ROK Zator
 • Dom Ludowy Podolszu: w każdy wtorek od 12 lipca do 30 sierpnia - „Wakacyjny Zakątek Zabaw” - zabawy, warsztaty plastyczne, turnieje, konkursy, akcje ..., godz. 10:00-11:30 (7 spotkań)

Wykaz zabytków wsi Podolsze

Statut sołectwa Podolsze

Zmiana statutu sołectwa

Radny

 • Szymon MATYJA
 • Tadeusz SZCZYŻYCA

Sołtys

 • Franciszka Jarosz

Rada Sołecka

 • Bartula Bogusław
 • Kosowski Adam
 • Polanek Małgorzata
 • Borkowski Henryk
 • Hruby Beata
 • Wójcik Anna
 • Masialski Maciej
 • Leszczyńska Stanisława

Koło Gospodyń Wiejskich

 • Franciszka Jarosz – przewodnicząca
 • Stanisława Leszczyńska
 • Anna Kurzak
 • Maria Wójcik
 • Maria Herma
 • Rozalia Siwek
 • Maria Czopek
 • Wiesława Książarczyk
 • Maria Sroka

Największa i najludniejsza wieś w gminie Zator, położona na lewym brzegu Skawy w pobliżu jej ujścia do Wisły. Założona w XIII w. W roku 1420 książę Kazimierz nadał wieś na mocy przywileju rycerzowi Rachwaldowi, prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego, zobowiązując go do odbudowy wsi po pożarze. Od 1482r. stanowiła własność Mikołaja Porębskiego, na przełomie XVI/XVII w. była w posiadaniu Myszkowskich, którzy w 1627r. darowali ją klasztorowi Dominikanów w Krakowie. Po I rozbiorze sprzedana na licytacji jako dobra zakonne. Ostatnio, do 1939r. była własnością Potockich. Ze względu na bogate zarośla wikliny i olszyny porastające brzegi Wisły i Skawy słynęła z wyrobów wikliniarskich. W książce B. Marczewskiego, czytamy: ,,W Podolszu .wypiekają obwarzanki, wyplatają półkoszki i trudnią się łupaniem wikliny, którą Żydzi wykupują na pniu". Wydobywano tutaj również niskoprocentową rudę żelaza i wytapiano w dymarkach, których ślady napotkano w dolinie Skawy podczas eksploatacji żwiru. W sąsiedztwie wsi znajduje się duży kompleks stawów rybnych - Gospodarstwo Rybackie Przeręb, własność RZD w Zatorze. Przeręb wraz z Przeciszowem odkupili od Łucji Przerębskiej w II pół. XIX w. Wąsowiczowie, następnie przeszedł w posiadanie Potockich. Dworek z XIX w. zamieszkiwał ówczesny zarządca, obecnie mieszczą się tutaj biura oraz mieszkania. Stawy na Przerębie, wśród nich największe Pilawa i Leliwa, zrekultywowane w ostatnich latach są siedliskiem licznych stad łabędzi (w r. 1991 odnotowano 800 sztuk), kormoranów i ślepowronów podlegających ochronie. W pobliżu mostu na Wiśle wybudowano w ostatnich latach stopień wodny i port stanowiący fragment drogi wodnej łączącej południową Polskę, głównie Śląsk, z Bałtykiem.

MŁODZIEŻOWY KLUB ŚRODOWISKOWY w PODOLSZU
działalność finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator na rok 2016
Dom Ludowy w Podolszu
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - plastyczne, twórcza zabawa z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych
środy - godz. 14.30 -16.00 

Znaleziono 78 wiadomości.

Szanowni Państwo Rolnicy i Gospodarze 2018-09-09

Obchody święta Plonów to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych. W ciągu wieków dożynki mocno zakorzeniły się w tradycji naszego narodu.

zobacz więcej

Modernizacja boiska ZSP 2018-08-20

Trwają intensywne prace przy modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podolszu, w ramach programu Małopolskie boiska

zobacz więcej

„Kwesta na zakup sprzętu dla OSP Podolsze” 2018-04-27

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Podolsza i Gminy Zator o wsparcie finansowe dla jednostki OSP w Podolszu podczas zbiórki do puszek na zatorskim rynku oraz parkingach przykościelnych w dniach 5-6 maja 2018 r

zobacz więcej

188 792 zł dofinansowania na remont boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Podolszu 2018-04-24

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w całym województwie zostaną wyremontowane 54 boiska. 20 kwietnia 2018 roku promesę na remont boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Podolszu odebrał Burmistrz Zatora Mariusz Makuch

zobacz więcej

Badanie ankietowe dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Zator 2018-04-10

W dniach 4 kwietnia – 12 maja br., ankieterzy odwiedzą Państwa w domach i zapytają m.in. jak często i jakimi środkami transportu podróżują Państwo do szkoły lub pracy, a także o preferencje i oczekiwania, w stosunku do publicznego transportu zbiorowego, z usług którego Państwo korzystacie

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej

Szkoła w Podolszu radośnie wita swoich najmłodszych podopiecznych po feriach zimowych 2017-02-16

Powrót podolszańskich uczniów do szkoły po feriach przebiegał w wyjątkowej atmosferze, ponieważ już we wtorek obyły się zabawy walentynkowe.

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl