do góry

Laskowa

Główne informacje

 • średnia wysokość. 257 m n.p.m..,
 • powierzchnia. 2,95 km2,
 • Liczba mieszkańców - 419

Imprezy i wydarzenia kulturalne w 2016 roku:

 • 1 czerwca - „Baśniolandia Laskowej-Trzebieńczyce” , organizatorzy Szkoła Podstawowa w Laskowej - ROK Zator, SP w Laskowej godz.17.00 – 19.00
 • 25.czerwca - Piknik Rodzinny w Laskowej, „Rymy Cymy”- w wykonaniu Studia Yapa z Krakowa, kolorowe tańce, zabawy, konkursy, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15.00-18.00, boisko w Laskowej organizatorzy:Rada sołecka wsi Laskowa, ROK Zator 

Wykaz zabytków wsi Laskowa

Statut sołectwa Laskowa

Zmiana statutu sołectwa

Radny

 • Krzysztof KLUSKA

Sołtys

 • Włodarska Bożena 

Rada Sołecka

 • Kozak Szczepan
 • Spisak Jarosław
 • Dąbrowski Marek
 • Gałuszka Marek
   

Wieś położona na prawym brzegu Skawy. Założona w XIII w. Do XV w. stanowiła własność Laskowskich, w 1522 r. sprzedana zastała królowi Zygmuntowi Staremu i włączona do tzw. królewszczyzny zatorskiej, ostatnio własność Potockich. Za wsią -las o pow. 30 ha, a na skarpie piękny wąwóz i widok na Kotlinę Oświęcimską. We wsi znajduje się kompleks 103 niewielkich stawów rybnych - obiekt doświadczalny Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. Kaplica w Laskowej p.w. św. Franciszka z Asyżu jest drugim obiektem sakralnym wybudowanym w ostatnich latach na terenie gminy. Aktualnie trwa wyposażanie wnętrza. Kaplica podlega parafii zatorskiej. Obok Laskowej, nad Skawą leży przysiółek Wiglowice, niegdyś wieś wymieniana w dokumentach ż XVI w. W 1784r. całkowicie zniszczona przez powódź na Skawie.

Znaleziono 35 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce 2018-05-22

Informujemy, że z dniem 12.05.2018 r. weszły w życie nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce.

zobacz więcej

Badanie ankietowe dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Zator 2018-04-10

W dniach 4 kwietnia – 12 maja br., ankieterzy odwiedzą Państwa w domach i zapytają m.in. jak często i jakimi środkami transportu podróżują Państwo do szkoły lub pracy, a także o preferencje i oczekiwania, w stosunku do publicznego transportu zbiorowego, z usług którego Państwo korzystacie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-06-12

Zebranie mieszkańców i rodziców dzieci wsi Laskowa, Trzebieńczyce, Grodzisko 14 czerwca 2017 r. (tj. Środa) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Laskowej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-05-16

Sołtys wsi Laskowa zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa, w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 18. 00 w Szkole Podstawowej w Laskowej

zobacz więcej

WODA NIEZDATNA DO PICIA W ŹRÓDEŁKU W LASKOWEJ. NIE DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ 2016-12-13

Urząd Miejski w Zatorze informuje, iż woda płynąca z ogólnodostępnego źródła w miejscowości Laskowa, z uwagi na wykrycie w niej bakterii e. coli, jest niezdatna do picia

zobacz więcej

Komunikat Ministerstwa Rozwoju 2016-12-07

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna

zobacz więcej

Planujesz wymianę starego pieca węglowego? Możesz otrzymać do 4 tys. zł dotacji! 2016-11-24

W związku z niewykorzystaniem środków budżetowych zaplanowanych na rok 2016, Urząd Miejski w Zatorze informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących dofinansowania wymiany starych kotłów węglowych do dnia 30 listopada 2016 r.

zobacz więcej

List Prezesa Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników 2016-11-21

Dotyczący umowy ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

zobacz więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl