do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/07 - Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

DI/07 - Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ/OPADOWEJ DI/07
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej w którym należy określić rodzaj budynku np. czy jest to budynek istniejący czy projektowany. We wniosku należy podać również nazwę miejscowości, numer budynku, numer ewidencyjny działki i jej obręb.
  2. Mapa lokalizacji w skali 1:10 000
  3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki oraz wskazaniem na mapie proponowanego miejsca przyłączenia budynku.
Formularze do pobrania:

Wniosek w sprawie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałak Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty wpływu wniosku na dziennik podawczy Urzedu Miejskiego w Zatorze
Forma załatwienia sprawy:
  1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w biurze obsługi klienta Urzedu Miejskiego w Zatorze lub za pośrednictewm poczty.
  2. Odbiór uzgodnienia w formie pisma może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę bądź pełnomocnika lub za pośrednictewm poczty.
Tryb odwoławczy: W sprawach spornych dotyczących odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,  właściwym organem do rozstrzygania sporów jest  (Organ Regulacyjny) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
Uwagi:

Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
DI-07 wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji komunalnej lub opadowej.pdf DI-07 wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji komunalnej lub opadowej.pdf 21-11-26 07:38 311.94KB DI-07 wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji komunalnej lub opadowej.pdf pobierz
Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 18-07-24 13:52 40.5KB Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl