do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/8 - Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

DO/8 - Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
DO/8
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1252)
Formularze do pobrania: W plikach do pobrania poniżej
Opłaty:
1. Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność wynosi:
A: 525 zł – zezwolenie na sprzedaż napojów zaw. do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
B: 525 zł – zezwolenie na sprzedaż napojów zaw. pow.4,5% do 18 % alkoholu,
C: 2100 zł – zezwolenie na sprzedaż napojów zaw. pow. 18 % alkoholu.
2. Opłata, o której mowa w pkt 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
A: 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
B: 37.500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
C: 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłaty w wysokości określonej w pkt.1.
4. Opłatę, o której mowa w pkt 1 lub 2 przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
5. Opłata może być dokonana na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze: 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 lub w kasie Urzędu.
Miejsce załatwienia sprawy:
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
I piętro, pokój nr 211
Tel. 84 12 215 wew. 15
Podstawa prawna:
1. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 z późn. zmianami).
2. Uchwała Nr XIII/77/99 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 30.07.1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. pow. 4,5% alkoholu (z wyj. piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
3. Uchwała Nr XLI/240/2001 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 25.10.2001 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Zator liczby punktów sprzedaży napojów zaw. pow. 4,5% alkoholu
(z wyj. piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4. Uchwała Nr IX/43/03 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Zator miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Termin załatwienia sprawy:
Z uwagi na złożoną i czasochłonną procedurę wydawania zezwoleń wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży.
Forma załatwienia sprawy:
  1. Decyzja.
  2. Dokument naliczenia opłaty.
Tryb odwoławczy:
  1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  2. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiotową opłatę naliczono w sposób nieprawidłowy stronie przysługuje prawo złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w tym zakresie do Burmistrza Miasta Zator, a następnie po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania i nie usunięcia nieprawidłowości bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5
Uwagi:
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż w roku poprzednim sa zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaż y wposzczególnym roku.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
oświadczenie o sprzedaży alkoholu do 31 stycznia każdego roku.docx oświadczenie o sprzedaży alkoholu do 31 stycznia każdego roku.docx 23-01-05 11:12 14.2KB oświadczenie o sprzedaży alkoholu do 31 stycznia każdego roku.docx pobierz
Wniosek - zezwolenie stałe.doc Wniosek - zezwolenie stałe.doc 23-01-05 11:12 169KB Wniosek - zezwolenie stałe.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl