do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Urząd Stanu Cywilnego / USC/2 - Sprostowanie aktów stanu cywilnego

USC/2 - Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

USC/2

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o sprostowanie aktu.

2. Dokument tożsamości (do wglądu).

3. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego (lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego), jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Formularze do pobrania:

Wniosek o sprostowanie aktu.

Opłaty:

Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wydanego w wyniku sprostowania opłata skarbowa 39 zł.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania w kasie Urzędu (kasa czynna w godz. 8:00-12:00), w Banku Spółdzielczym w Zatorze lub na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Zatorze nr konta 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze

32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter, pokój 103

tel. 84 12 215 wewn. 20.

Podstawa prawna:

1. Art. 24 i 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 225 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy:

- niezwłocznie

- do 1 miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych

Forma załatwienia sprawy:

1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego aktu.

2. Decyzja o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

2. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

3. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

4. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

5. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.doc USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.doc 16-11-28 12:47 18.5KB USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.doc pobierz
USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.pdf USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.pdf 16-11-28 12:47 96.38KB USC2 wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl